PvdA en VVD praten met nieuwe partijen

REGIO - De statenfracties van VVD en PvdA zijn gesprekken begonnen met nieuwe coalitiepartners. De komende dagen wordt gekeken welke fracties zich aan kunnen sluiten bij de twee partijen in het provinciebestuur.
De kans is groot dat er maandag een extra vergadering van provinciale staten wordt gehouden over de cricis. D66 wil een verzoek indienen voor het spoedberaad. Gedeputeerde Bart Krol vind de breuk niet te verkroppen.
De bom barstte gisteravond toen de fracties van de VVD en de PvdA in Provinciale Staten besloten het coalitieverband met het CDA te beëindigen. Directe aanleiding is het debat over de woningbouw in de polder Rijnenburg.
Het CDA stemde toen (4 juli jl.) tegen een motie van PvdA, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie. Met de motie, die aangenomen werd, wilden die partijen het college van Gedeputeerde Staten opdragen om de stad Utrecht zo ver te krijgen om minimaal 15.000 woningen in de polder te bouwen. De stad wil niet meer dan de helft.
De statenfractie van het CDA vond ook dat meer woningen wenselijk zijn, maar wilde de stad daartoe niet dwingen. Op basis van de nieuwe wet Ruimtelijk Ordening heeft de provincie die macht sinds 1 juli wel.
Verder geven PvdA en de VVD aan dat ook bij andere onderwerpen zoals de urgentie van de woningbouw in het algemeen, de duurzame inrichting van het landelijk gebied en de bestuurlijke organisatie, verschillen van mening aan het licht kwamen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.