Fotoactie voor verbetering Lunetten

UTRECHT - De Utrechtse wijk Lunetten wil het woon- en leefklimaat verbeteren. Via een fotoactie kunnen bewoners aangeven waar en waarom het goed of slecht gaat in de wijk.
Het gaat om lucht, veiligheid en geluid in Lunetten, dat wordt aangemerkt als bloemkoolwijk Dit soort wijken is gebouwd tussen 1970 en 1985 en wordt gekenmerkt door een hoofd- of ringweg, waarover het verkeer in de wijk geleid wordt. De straten en woonerven vormen aparte subwijkjes (bloemkoolroosjes) die onderling veelal niet verbonden zijn. Na 30 jaar gaat het minder goed met een aantal van deze wijken en er is landelijk dan ook veel aandacht voor.
Bureau Middelkoop, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, heeft zelfs al een gereedschapskist ontworpen om de problemen van de bloemkoolwijk aan te pakken. Gelukkig zijn lang niet alle bloemkoolwijken probleemwijken, maar vaak moet er wel wat gebeuren om afglijden te voorkomen. In de in juni 2008 gepubliceerde wijkenmonitor van Utrecht scoort Lunetten op een aantal punten voor het eerst minder goed dan het stedelijk gemiddelde. Wijkwethouder Giesberts luidde daarna min of meer de alarmbel.
Situatie Lunetten
Al in 2001 heeft het Bewoners Overleg Lunetten architecten- en adviesbureau INBO gevraagd maatregelen te benoemen om de kwaliteit van de leefomgeving tenminste te behouden of zelfs te verbeteren. Dat rapport ‘Lunetten Leeft 2001-2026’ is nog te vinden op de website van het BOL. Ook bij twee wijkbrede huis-aan-huis (2001 en 2006) verspreide enquêtes van het BOL is aan de bewoners gevraagd naar hun beleving van de wijk. Belangrijke aandachtspunten waren toen veiligheid, lucht en geluid en de openbare ruimte.
Wat willen we?
Vanuit de situatie, waarin de bloemkoolwijken zijn beland, en vanuit de wensen van de Lunettenaren, wil het BOL graag de wijkontwikkeling sturen in de gewenste richting.
Die richting willen we met alle bewoners vaststellen op de wijkavond, die we op 21 oktober organiseren in de Musketon.
We beginnen met een fotoactie Bloemkool Lunetten. We vragen alle bewoners en organisaties foto’s te maken van gewenste en ongewenste plekken of situaties in Lunetten. Die actie loopt tot 1 september 2008. Onder alle inzenders worden drie lekkere slagroomtaarten verloot. Foto’s graag opsturen naar bloemkool@lunetten.nl
Mensen die willen meedoen met de voorbereiding van de wijkavond kunnen zich aanmelden via bol@lunetten.nl of schriftelijk aan BOL, Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.