Nieuwe provinciedirecteur moet vertrouwen ambtenaren terugwinnen

© Provincie Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht heeft sinds deze week een nieuwe directeur: Anneke Knol. De functie, die ook wel provinciesecretaris wordt genoemd, is de belangrijkste schakel tussen de politiek, overheid en haar ambtenaren. Het is een sleutelpositie in de ambtelijke top en organisatie van het provinciehuis waar het de afgelopen tijd flink rommelde.
Knol komt daarmee op de plek van Hans Goedhart, die door een miljoenenoverschrijding van de Uithoflijn door de provincie naar huis werd gestuurd. Het debacle en een bezuinigingsoperatie hebben behoorlijke sporen achtergelaten op de werkvloer in het provinciehuis. Daarnaast blijkt uit onderzoeksrapporten over de nieuwe tram naar het Utrecht Science Park en een ander provincieproject, de grondverkoop bij Vliegbasis Soesterberg, dat er behoorlijk is geblunderd.
Vooral de ambtelijke en bestuurlijke top kreeg daarbij stevige kritiek om de oren. Het vertrouwen onder ambtenaren in hun aansturing daalde mede daardoor naar een absoluut nulpunt, met een verziekte werksfeer als gevolg.

RUST

In die top gaat Anneke Knol nu aan de slag om de rust onder de ambtenaren terug te brengen. "De organisatie, en de opdrachten die daar liggen, is voor mij een belangrijke reden om voor Utrecht te kiezen", aldus Knol. Ze zegt daarmee haar werk als gemeentesecretaris van Vlaardingen op en brengt die ervaringen weer mee naar het Utrechtse provinciehuis. "Ik vind het ontzettend leuk om met mensen daaraan te werken en om het beste te doen voor de provincie."
Volgens de vakbonden kan een nieuwe provinciedirecteur zeker de rust terug laten keren onder de ambtenaren. Eerder trokken ze aan de bel om de angstcultuur die op het provinciehuis zou heersen. "In de top van de provincie Utrecht is er weinig evenwicht tussen de zakelijke kant en het letten op de menselijke kant", zegt Ben Hoogendam, vakbondsbestuurder van CNV Overheid. "Als de nieuwe persoon beide dingen kan en zorgt dat zij zich omringd met mensen die dat ook kunnen, dan heeft het zeker kans van slagen."

VERTROUWEN

Maar het vertrouwen in een nieuwe leiding moet van ver komen. "Het komt te voet en gaat te paard: het cliché is waar", aldus Hoogendam. "Het is het gevolg van de jarenlange ingrepen in het aantal ambtenaren, maar ook hoe daaraan is leiding gegeven."
De nieuwe provincie directeur realiseert zich dat ook, maar ze wil nog niets zeggen over de oorzaken van de problemen omdat ze er net een dag op heeft zitten. "Het is niet zo dat je begint met een uitrol van 'we gaan even dat vertrouwen regelen!'", aldus Knol.
"We moeten samenwerken om dat vertrouwen op te bouwen en dat vertrouwen moet langzaam groeien. Dat moet tussen medewerkers en de top, maar ook tussen organisatie en de buitenwereld. Want daar gaat het uiteindelijk om."

SCHONE LEI

Ook de provinciale politiek realiseert zich dat het roer in de organisatie drastisch om moet. Meerdere moties dringen aan op ondersteuning van het ambtelijk apparaat. En in het verse coalitieakkoord staat dat expliciet één gedeputeerde op die verbeteringsslag gaat toezien. PvdA'er Rob van Muilekom wordt daarvoor verantwoordelijk. "Ik denk dat er te weinig zelfvertrouwen is", zei hij bij de presentatie van de nieuwe coalitie."Die waardering voor de gemeenten en de inwoners gaat ook terugkomen in onze organisatie."
Voor Anneke Knol, die ongeveer tegelijk van start gaat met het nieuwe college, is dit dan ook een goed moment voor een schone lei. "We willen er allemaal onze schouders onder zetten om de provincie en de organisatie verder te brengen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.