Noodkreet voor beter passend onderwijs: "Regel een onafhankelijk vangnet"

© autisme.nl
UTRECHT - Aan Tweede Kamerleden is vandaag de petitie 'Alle kinderen passend onderwijs en zorg!' aangeboden. Het is een initiatief van de Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans in De Bilt. De petitie is in korte tijd bijna 6100 keer ondertekend.
Veel kinderen met bijvoorbeeld autisme of adhd lopen nu vast op school en komen thuis te zitten. "Onderwijs en gemeenten moeten aan hun zorgplicht gaan voldoen", vinden Oudervereniging Balans en de NVA, samen met de ondertekenaars en andere betrokkenen bij het passend onderwijs. "Luister naar de ouders en het kind en zorg voor samenwerking in het belang van de ontwikkeling van het kind. Zo wordt escalatie voorkomen. Het is nu tijd voor echte oplossingen."

VANGNET

De initiatiefnemers doen een dringend beroep op minister Slob van Onderwijs en de Tweede Kamer om te komen met een onafhankelijk vangnet met specialisten bij problemen van kwetsbare kinderen in het onderwijs. Zij zouden samen met ouders en het kind opnieuw moeten beoordelen welke ondersteuning en hulp nodig is. De vraag die volgens de verenigingen centraal zou moeten staan is: "Wat heeft dit kind nodig om zich wél te kunnen ontwikkelen?"
Het vangnet van deskundigen moet volgens de initiatiefnemers beslissingsbevoegdheid hebben in het onderwijs en in de zorg. "De regels en de financiën moeten niet centraal staan, maar de behoeften van het kind. De onafhankelijke specialisten monitoren of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. En bekijken samen met kinderen, ouders en andere betrokken professionals of het ondersteuningsaanbod in de praktijk nog passend is of moet worden bijgesteld. Dit is in het belang van de ontwikkeling van kinderen en zal ervoor zorgen dat escalaties en conflicten worden voorkomen."

REGIONALE VERSCHILLEN

Het vangnet is hard nodig stelt de NVA. "Na vijf jaar passend onderwijs is het aantal 'thuiszitters' (kinderen die zijn vastgelopen op school) toegenomen. Steeds meer kinderen met problemen zoals autisme en ADHD zijn verstoken van onderwijs. We zien bovendien dat kinderen in de ene regio slechter af zijn dan in de andere: op het gebied van passend onderwijs blijken er grote regionale verschillen te bestaan tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Daarbij staan ouders te vaak buitenspel.
De Oudervereniging en de NVA stellen dat voorkomen moet worden dat een kind dusdanig vastloopt dat het verstoken dreigt te raken van onderwijs. "Daarom vragen we de minister en de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de huidige grote verschillen tussen scholen of regionale voorzieningen ten aanzien van de uitvoering van passend onderwijs worden opgeheven. Want of een kind met een extra ondersteuningsbehoefte ook daadwerkelijk passende hulp krijgt, hangt nu nog te veel af van waar in ons land hij of zij woont."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.