Utrechtse waterschappen maken zich nog geen zorgen over droogte

© Ab Donker
PROVINCIE UTRECHT - Landelijk wordt er veel gepraat en worden er zorgen geuit over hitte en droogte, maar hoe staat het ervoor in de provincie Utrecht? Volgens de vier waterschappen in Utrecht valt het allemaal nog mee. Er worden op dit moment amper maatregelen getroffen tegen eventuele droogte.
Alleen bij het waterschap Vallei en Veluwe is een onttrekkingsverbod van kracht sinds 5 juni. Dat houdt in dat boeren geen water mogen pompen uit sloten en beken. De Vallei en Veluwe is het waterschap waar de minste wateren doorheen lopen. Daarom is het vrijwel volledig afhankelijk van regenval. Dat is vorig jaar amper gevallen tussen de periode van half april tot half augustus.
Volgens Dirk-Siert Schoonman van Vallei en Veluwe zit er niet veel water in de grond. "En wat er wel zit, willen we graag op een verantwoorde manier behouden en verdelen. Vandaar dat we in een vroeg stadium het onttrekkingsverbod hebben ingesteld", aldus Schoonman.

WATERPEIL

Dit jaar is er tot dusver meer regenval geconstateerd in de provincie. Het is ook nog niet heel lange tijd echt warm geweest en dat werkt ook positief. Bij waterschap Stichtse Rijnlanden hebben ze een hoger waterpeil gemeten in de Rijn. Woordvoerster Astrid Russchen legt uit hoe dat kan. "Bij Lobith, aan de grens bij Duitsland, komt op het moment veel water de Rijn binnen. Dat water komt via Duitsland en Zwitserland binnen. Het afgelopen jaar heeft het daar veel gesneeuwd waardoor het waterpeil nu hoger is."
Dat is gunstig voor onze provincie en de stad Utrecht, vervolgt ze. Russchen: "Het water uit de Rijn en het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal is namelijk de bron om het water in de provincie op peil te houden. En als je kijkt naar de stad Utrecht, dan wordt de Kromme Rijn gebruikt om het water in de grachten op goed niveau te houden. Met een hoger waterpeil in de Rijn gaat dat dus makkelijker."
AGRARIËRS
Hoewel de waterschappen zich nog geen grote zorgen maken, loopt bij agrariërs in de provincie de spanning wel enigszins op. Dat merkt provinciaal voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Bert van Donselaar op. Hij was kortgeleden nog in het oosten van het land om de situatie van de boeren aldaar te bekijken. "Dat ziet het er echt wel kritisch uit, de gewassen staan te verpieteren. Dat zie je in Utrecht nog helemaal niet, maar we naderen wel een bepaalde grens. De maand juli is statistisch altijd een droge maand dus het is gewoon afwachten hoe dat nu afloopt. Het water zit wel erg vast, vind je niet? Het dreigt wel en er vallen een paar druppels maar daar los je het probleem niet mee op."
Beregenen is een oplossing voor de droge akkers maar dat doen de boeren niet zomaar, legt Van Donselaar uit. Dat is namelijk erg kostbaar en bovendien is het nu nog te vroeg om daarmee te beginnen. "Daarnaast staan in de provincie niet echt veel duurdere gewassen, zoals maïs of biet dat veel water nodig heeft, dus is besproeien nog niet aan de orde", aldus Van Donselaar.
Grote zorgen zijn er in elk geval nog niet, zegt Van Donselaar. "Maar de groei loopt wel terug, dus het is belangrijk dat het gaat regenen. Als het nog een paar weken zo doorgaat, dan hoor je wel een andere mening in het gebied. Voor nu is het nog te vroeg om er veel paniek om te maken. Gelukkig is het momenteel nog aardig koel en wil de dauw in de ochtend nog weleens blijven hangen, dat scheelt ook. Dus, voorlopig doen we het er nog mee maar het is best een beetje spannend."

BEWUSTZIJN

Wat alle waterschappen opmerken is dat inwoners zich veel bewuster van de droogte en hitte lijken te zijn dan voorgaande jaren. Lotte Kaatee van Rivierenland merkt op dat niemand het nog heeft over een hoogwatergolf die vorig jaar in januari de gemoederen bezighield, maar dat iedereen zich nog erg bewust is van de hete zomer die Nederland te verduren kreeg. Kaatee: "Buiten de kantoormuren hoor ik vaak genoeg mensen praten over de droogte en ze beseffen zich maar al te goed dat die periodes nog vaker voor gaan komen. Er wordt dan ook gepraat over wat buurtbewoners samen kunnen doen om de droogte een stapje voor te zijn. Je ziet dat de buitenwereld steeds meer door heeft dat er iets verandert en ze vragen zich af wat dat voor hen betekent. Dat is ook belangrijk, dat men dit onderwerp echt naar zich toe trekt. Mensen hebben er letterlijk in hun achtertuin last van natuurlijk."
De waterschappen werken sinds vorig jaar met subsidies waar inwoners aanspraak op kunnen maken. Scholen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven om meer groen op het schoolplein te planten. Buurtgenoten kunnen een gezamenlijk plan indienen om meer watertappunten op een dorpsplein te realiseren. Op deze subsidies kan alleen aanspraak gemaakt worden als het gaat om groepen.
De waterschappen zijn zelf in samenwerking met gemeenten al een aantal jaren bezig met het vergroenen van de gehele provincie. Zo zijn er projecten op touw gezet waardoor er meer bomen worden gepland en er op meerdere plekken watertappunten worden gezet.
Voor de particuliere inwoner hebben de waterschappen ook nog wel wat tips klaarliggen. Koop een waterton en zorg voor groen in de tuin. Dat werkt namelijk hittebestendig en het opgevangen water kan voor het sproeien van de tuin in de zomer worden bewaard.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.