Breukelen voelt zich veilig

BREUKELEN - Breukelen voelt zich veilig. Inwoners. Slechts tien procent van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een steekproef van de gemeente.
Ook willen veel bewoners zich inzetten voor de buurt. Bewoners willen vooral dat er iets wordt gedaan aan de parkeeroverlast, de overlast door jongeren en het te hard rijden en aan het sluipverkeer.
Het doel van het onderzoek is de actuele leefbaarheids- en veiligheidsituatie in Breukelen in beeld te brengen, eventuele problemen op wijkniveau zichtbaar te krijgen en te kijken naar de ontwikkelingen die zich sinds 2005 op dit terrein hebben plaatsgevonden.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een telefonische enquête onder een steekproef van de inwoners uit de gemeente. Zo’n 900 mensen werkten mee aan dit onderzoek, een goed resultaat! Enkele resultaten zijn:
Veilig en leefbaar
Het gevoel dat gemeente Breukelen een veilige plek is om te wonen is er nog steeds. Slechts 10% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Dit percentage ligt ver onder het landelijk gemiddelde.
De bewoners zijn net als in 2005 over het algemeen zeer tevreden over de woonomgeving. Men is zeer gehecht aan de buurt en bewoners voelen zich ook medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De gehechtheid aan de buurt is zelfs iets toegenomen sinds 2005. Ook zijn meer bewoners bereid zich actief in te zetten voor de buurt.
Digitaal meldpunt (buitenruimte)
Het onderhoud aan trottoirs kan beter volgens de bewoners maar over het algemeen zijn zij hier echter iets meer tevreden over dan in 2005. Het digitale meldpunt op deze website wordt ook steeds meer gebruikt om (onderhouds)klachten door te geven aan de gemeente.
Ook voor gevonden voorwerpen weet inmiddels de helft van de inwoners dat zij niet meer bij de politie, maar bij de gemeente moeten zijn.
Wat leeft in Breukelen
Bewoners hebben het gevoel dat er meer voorvallen plaatsvinden in Breukelen dan in 2005, vooral voorvallen die zijn gerelateerd aan auto's en verkeer zoals diefstal uit auto's, stankoverlast door verkeer en vernieling van auto’s. Het beeld verschilt wel per wijk. Bewoners willen vooral graag zien dat er iets wordt gedaan aan de parkeeroverlast, de overlast door jongeren en het te hard rijden en aan het sluipverkeer.
Input nieuw beleid
De resultaten van dit onderzoek bieden zowel voor de gemeente als voor de politie relevante informatie voor nieuw te vormen beleid. De uitslagen worden onder andere gebruikt voor de veiligheidsanalyse, die de basis vormt van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid van 2008-2011.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.