RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Honderden woningen voor kwetsbare Utrechters, vooral in de rijke wijken van de stad

UTRECHT - Utrecht gaat honderden woningen extra beschikbaar stellen voor daklozen en andere kwetsbare groepen in de stad. Het is de bedoeling dat zij zo sneller kunnen uitstromen uit een instelling of een voorziening voor beschermd wonen. Het gaat om een gezamenlijk plan van de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Wethouder Maarten van Ooijen ( Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg): "Nog niet eerder werkten we zo intensief samen om ťcht het verschil te maken voor kwetsbare inwoners in onze stad. Onze ambitie is om de wachtlijsten voor woonruimte voor kwetsbare inwoners in Utrecht op den duur verleden tijd te laten zijn."

HONDERDEN WONINGEN

In het plan van aanpak staan 36 afspraken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het coalitieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn het jaarlijks beschikbaar maken van 385 woningen voor uitstroom uit of instroom in maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang. Dat zijn 275 woningen voor de reguliere vraag plus 110 woningen per jaar extra (dus 550 in totaal voor vijf jaar) om wachtlijsten weg te werken en een inhaalslag te maken.

Voor kwetsbare jongeren stellen de corporaties jaarlijks vijftig zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar, met benodigde ondersteuning vanuit de zorginstellingen.

Huurdersorganisaties hebben het plan van aanpak ook ondertekend. "Betrokkenheid en instemming van bewoners, waaronder potentiŽle 'goede buren', is essentieel voor het succesvol huisvesten van kwetsbare doelgroepen", zegt Reijnder-Jan Spits, Manager Volkshuisvesting Portaal Utrecht.

RIJKERE DELEN VAN DE STAD

Bij de toewijzing van woningen ligt de focus op de rijkere wijken en buurten in de stad, waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan kwetsbare groepen zijn toegewezen. "We willen dat nieuwe woonvoorzieningen vooral in delen van de stad komen waar nu naar verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en waar de draagkracht groot is. Verder bepalen we nog dit jaar een locatie voor de komst van een 'tweede Place2BU' of een soortgelijk concept dat gericht is op gemengd wonen en de huisvesting van jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In 2020 zou dit er moeten zijn", aldus wethouder Kees Diepeveen (Wonen).

"Het is een aanpak voor een groot maar voor veel inwoners van de stad onzichtbaar probleem", zegt Jetske den Hartog-Spruijt, hoofd huisvesting bij zorgbegeleider Lister. "Het gaat om meer woningen slimmer inzetten en sneller toewijzen, op de juiste plek met passende begeleiding, gedurende de juiste tijd met aandacht voor draagkracht in de wijk, straat of portiek. Met oog voor buren en voor het stigma dat kwetsbare mensen vaak met zich mee dragen."

De ambities in het plan van aanpak passen in de regionale koers die de U16 gemeenten hebben vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de gemeenten een inhaalslag gaan maken bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht