Vernietigend oordeel over Uithoflijn-miljoenen, jaarrekening wel goedgekeurd

© Provincie Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - De provinciale jaarrekening van 2017 is vandaag eindelijk goedgekeurd. Wel is accountantsbureau EY kritisch over de gang van zaken rondom de Uithoflijn.
EY concludeert dat bij het project de Uithoflijn een miljoenenbedrag niet goed gecontroleerd kan worden. Bij extra werk voor een totaalbedrag van 12,2 miljoen euro is "niet voldoende en niet geschikte controle-informatie verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is", aldus de accountant.
Zo zouden de overleggen en onderhandelingen met de aannemer niet goed zijn vastgelegd. Ook is er onzekerheid over de controle op de onderbouwing, aard, omvang, prijsstelling en prestatielevering van meerwerk.
Zowel de gemeente als de provincie Utrecht hebben altijd ontkend dat er onverantwoorde bedragen zijn betaald aan aannemer BAM.
Volgens de provincie vormen de 12,2 miljoen geen groot probleem. In elke administratie zitten fouten en onduidelijkheden. Accountants hanteren daarvoor een marge, het aantal fouten en onduidelijkheden mag niet te groot worden. Voor de provincie Utrecht geldt voor 2017 een marge van circa 19 miljoen euro voor onduidelijkheden. Voor het project De Uithoflijn zijn er voor een totaalbedrag van 12,2 miljoen aan onduidelijkheden. Andere onduidelijkheden zijn er niet, en dus blijft de provincie met zijn onduidelijkheden in de boekhouding onder de toegestane grens van 19 miljoen.

BOEKHOUDING

De accountant velt een vernietigend oordeel over de administratieve processen binnen de Provincie. Niet alleen de boekhouding van de Uithoflijn rammelt aan alle kanten, ook in de rest van de organisatie is veel mis.
De accountant schrijft over de administratie van de provincie: "Wij stellen vast dat de kwaliteit van de interne processen alsook de financiële administratie van onvoldoende niveau is om een betrouwbare procesgang en verslaglegging te waarborgen." En over de boekhouding van De Uithoflijn constateren ze 'tekortkomingen in de kwaliteit van opleveren, processen, mensen en IT-systemen'.

REACTIE GEDEPUTEERDE

De provincie belooft beterschap. Gedeputeerde Robert Strijk reageert tegenover RTV Utrecht: "We hebben hier van te leren. Maar er moet een streep onder, we moeten door, we moeten naar de toekomst kijken." De gedeputeerde reageert vrij laconiek op het feit dat er voor 12,2 miljoen euro geen verklaring is. Op de vraag of het belastinggeld van de inwoners van Utrecht wel veilig is bij de provincie, antwoordt hij: "Ja."
Vanwege het uitblijven van de jaarrekening kreeg de provincie lange tijd geen voorschotten meer van het Rijk. Een onderzoek naar de Uithoflijn, van honderden pagina's dik, was de belangrijkste reden waarom er nog geen krabbel onder de jaarrekening van 2017 stond.
De vertraagde jaarrekening sluit uiteindelijk af met een positief resultaat van 32,7 miljoen euro.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.