Directeur besluit Fulcotheater in IJsselstein te sluiten

Archief.
Archief.
IJSSELSTEIN - Het IJsselsteinse Fulcotheater begint na de zomer aan het laatste seizoen. Directeur Ed Caris gooit de handdoek in de ring. De gemeente geeft te weinig subsidie, vindt hij. Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders heeft hij de samenwerking opgezegd.
Volgens Caris dreigt de ondergang van het theater als de plannen van de gemeente doorgaan. Caris: "Ik doe dit werk nu tweeënveertig jaar, en ik heb geen zin om te eindigen in een faillissement. Fulco is een financieel gezond bedrijf, maar we teren nu enorm in op onze reserves uit het verleden." Die reserves bouwde hij op onder andere door commerciële verhuur van de zalen. Maar inmiddels is de klad gekomen in dat lucratieve deel van de exploitatie.
Caris: "De gemeente pleegt al tien jaar nauwelijks onderhoud aan het pand. Als de concurrentie dat wel doet, dan kiezen potentiele klanten niet voor ons. En dus gaat er een deel van de huuropbrengst verloren." Volgens Caris heeft hij aan de bel getrokken bij de gemeente. In een brief aan het theater laat de gemeente weten dat ze alleen bereid zijn om onderhoud te plegen als het theater fors meer huur gaat betalen.

HET DOEK VALT

Naast de teruglopende huuropbrengsten wordt het Fulcotheater ook nog eens gekort op de subsidie. In de brief van de gemeente aan het theater staat dat ze jaarlijks 575.000 euro subsidie zullen krijgen. Het theater had om 875.000 euro gevraagd. Volgens Caris is de korting op de subsidie in strijd met eerder gemaakte afspraken. Caris: "Ik ken de gemeente IJsselstein inmiddels als een partij die tijdens de wedstrijd de regels verandert."
Volgens de directeur was eerder toegezegd dat de subsidie juist omhoog zou gaan. In de brief van de gemeente aan het theater wordt de verantwoordelijkheid voor eventuele exploitatietekorten vanaf 2020 bij het bestuur van het theater gelegd. Caris is daar verbolgen over. Hij wil het zover niet laten komen. In zijn reactie aan de gemeente laat hij weten dat het Fulcotheater per 1 juli 2020 ophoudt te bestaan.
Ik ken de gemeente IJsselstein inmiddels als een partij die tijdens de wedstrijd de regels verandert.
Ed Caris - Directeur Fulco Theater
De gemeente IJsselstein wil niet inhoudelijk op de commotie reageren. In een schriftelijke reactie laat IJsselstein weten: "Het college wil een cultureel centrum voor IJsselstein behouden en betrekt de reactie van het bestuur bij de gesprekken over de exploitatie cultureel centrum Fulcotheater 2020-2024. Deze gesprekken worden niet via de media gevoerd. Het college benadrukt dat zij zich in het streven naar het behoud van een cultureel centrum zal inzetten om verenigingen en muziekschool hun 'thuis' te laten behouden."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.