RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Verontreinigd Amsterdams slib mogelijk naar Cabauw

1/2
LOPIK - De gemeente Lopik overweegt om een tijdelijk baggerdepot open te stellen voor verontreinigd slib uit Amsterdam. Het verzoek komt van de gemeente Amsterdam en het waterschap die met het slib in hun maag zitten. Het baggerdepot in Cabauw is op dit moment ongebruikt.

Je moet een beetje je best doen om het depot te vinden. Het ligt verscholen achter struiken langs de provinciale weg tussen Lopik en Schoonhoven. Om er te komen moet je bij het dropje Cabauw van de provinciale weg af en de paralelbaan op. Het eerste stuk is nog geasfalteerd, maar even later gaat de weg over in een karrespoor. Het hoge onkruid tussen de twee sporen, verraadt daar hier lang niemand gereden heeft. Op de overgang van asfalt naar karrespoor is de inrit naar het verlaten baggerdepot. Je moet het weten want het terrein is nauwelijks te zien. Aan de ene kant een hoge houtwal, aan de andere kant een dijkje. Niets wijst op enige activiteit, het depot ligt er verlaten bij. Betonnen Stelconplaten vormen de vloer.

MISMANAGEMENT

En toch speelt dit stukje niemandsland een hoofdrol in een groot Amsterdams drama. Het Afval Energiebedrijf (AEB) heeft door mismanagement een serieus probleem. Er is geen geld gestoken in noodzakelijk onderhoud. En dus liggen vier van de zes Amsterdamse verbrandingsovens stil. Er kan daarom veel minder huis- en bedrijfsavfal verbrand worden. De problemen in Amsterdam stralen uit op de rest van het land. Andere verbrandingsovens kunnen de toevloed uit de hoofdstad nauwelijks aan. In die ovens wordt ook een deel Engels afval verbrand. Door die invoer van afval te stoppen moet er capaciteit voor Nederlands afval worden vrijgemaakt.

Terug naar het weiland tussen Cabauw en Schoonhoven. Het hek is er hermetisch gesloten, en een bord waarschuwt voor camerabewaking. Maar als je goed kijkt zie je dat alle camera's zijn weggehaald. Een weegbrug voor vrachtwagens verkeert in deplorabele staat. Een terreintrekker van Terberg ziet er relatief goed uit en is een beetje misplaatst op het verder troosteloze terrein. Wethouder Gerrit Spelt is in de gemeente Lopik verantwoordelijk voor afvalverwijdering en milieu. "Het is een tijdelijk baggerdepot geweest, dat gebruikt is door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden om bagger op te slaan." Eigenlijk had het terrein al weer ontruimd moeten zijn, volgens het bestemmingsplan is het agrarische grond.

VERONTREINIGD SLIB

Tussen neus en lippen door vertelt de wethouder dat er destijds twijfels zijn geweest of een deel van het opgeslagen materiaal niet is uitgestroomd naar omliggende percelen. En dat ging destijds om bagger, dat werd opgebaggerd uit watergangen. Nu gaat het om slib, verontreinigd slib. Dat is afkomstig van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die heeft in Amsterdam vlak naast de AEB een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar komt rioolwater binnen, dat wordt gezuiverd, waarna het schone water weer terug het oppervlaktewater in kan.

Wat overblijft is verontreinigd slib. Dat slib wordt verbrand bij de buren van de AEB. Maar die wil het spul niet meer hebben omdat de ovens stil liggen. En dus verdrinkt het waterschap bijna in zijn verontreinigd slib. Tijdelijke opslag zou een oplossing zijn. En zo kreeg de gemeente Lopik een telefoontje: 'Jullie hebben nog een baggerdepot braak liggen, wat kunnen we daarmee?'

In principe staan wij positief tegenover die vraag"
Gerrit Spelt - Wethouder Milieu Lopik

Wethouder Spelt wil daarover best eens nadenken: "In principe staan wij positief tegenover die vraag. Wij zijn nu bezig te onderzoeken of de bodem beschermende maatregelen die ooit genomen zijn om milieuschade te voorkomen nog in werking zijn, en of het terrein kan gaan functioneren als slibopslag."

En dan komen de buren om de hoek kijken. Want het lijkt zo'n verlaten gebied aan de rand van onze provincie. Maar ook daar zijn andere eigenaren van grond, met hun belangen. Op de website van de gemeente valt te lezen: "Om tot een zorgvuldig besluitvormingstraject te komen, dienen alle betrokken belangen te worden ge´nventariseerd en gewogen. Voor een juiste belangenafweging vindt de gemeente Lopik afstemming met de eigenaren van de omliggende percelen van het opslagdepot van groot belang. Betreffende perceeleigenaren worden door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgenodigd voor een gesprek."

In het weiland tussen Cabauw en Schoonhoven blijft het vooralsnog stil. Alhoewel, op enkele meters afstand raast het verkeer op de drukke provinciale weg langs. Ver weg van Amsterdam, maar met de oplossing voor stadse problemen wellicht om de hoek.

Verontreinigd Amsterdams slib mogelijk naar Cabauw


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht