Minder arme mensen in Utrecht, maar overblijvers zitten dieper in de problemen

© ANP
UTRECHT - Het aantal mensen in de stad Utrecht dat onder de armoedegrens leeft, is verder gedaald. In 2013 leefde 10 procent van de Utrechters onder de armoedegrens, nu is dat 7,5 procent.
Nieuwe cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat het aantal armen in heel Nederland afneemt. "Utrecht doet het opvallend goed ten opzichte van de andere drie grote steden", zegt Stella Hof van het SCP. Zij is medesamensteller van het rapport 'Armoede in kaart 2019' dat vandaag verschijnt.

DEFINITIE

In 2017 was het basisbehoeftenbudget voor een alleenwonende 1039 euro per maand. Dat is de absolute armoedegrens. Het SCP hanteert het 'niet-veel-maar-toereikendbudget' van 1135 per maand. Eronder betekent volgens het SCP dus armoede.
In 2013 waren er ruim 1,2 miljoen mensen met een huishoudensinkomen onder dit niet-veel-maar-toereikendcriterium; 7,6 procent van de Nederlandse bevolking. Door de aantrekkende economie daalde de armoede na die tijd flink. De laatste beschikbare cijfers komen uit 2017. In dat jaar bedroeg het aantal armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium bijna 939.000 (5,7%). Volgens het basisbehoeftencriterium waren er in 2017 ongeveer 618.000 armen (3,8%). Welke norm je ook hanteert, er is een afname ten opzichte van de jaren ervoor.

AANTALLEN

In Amsterdam (82.900), Rotterdam (65.200) en Den Haag (51.000) wonen in absolute zin de meeste armen. Van alle arme mensen woonde in het peiljaar 2017 ruim één op de vijf (21%) in de drie grote steden. Dat is bijna twee keer zoveel als het aandeel inwoners van Nederland dat in deze drie steden leeft (11%).
Utrecht hoort niet bij de tien gemeenten met de hoogste armoedepercentages en ook het absolute aantal armen in deze stad volgt op afstand. Het aantal arme inwoners van Utrecht was in 2017 ruim 23.000 mensen. Het grote verschil met de drie andere grote steden komt waarschijnlijk door het kleinere aandeel uitkeringsgerechtigden en het kleinere aandeel niet-westerse migranten.
In de Randstad, Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen is relatief veel armoede.
In de Randstad, Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen is relatief veel armoede. © Sociaal en Cultureel Planbureau

ARMOEDE DIEPER

Er klinkt tegelijkertijd ook kritiek uit de stad: de groep armen is dan wel kleiner geworden, maar de groep die overblijft komt wel steeds dieper in de problemen terecht. Marry Mos van de Utrechtse Armoedecoalitie kent mensen die door huurstijgingen en hogere energieprijzen juist veel minder in plaats van meer te besteden hebben.
"Een alleenstaande moeder met een uitkering en drie schoolgaande kinderen heeft nu 312 euro per maand als leefgeld. Maar door de huurstijging, de stijgende energiekosten en de inflatie wordt er wel weer van dat leefgeld afgeknabbeld. Ze kan daarom geen aansprakelijkheidsverzekering betalen, wat met kinderen een slechte situatie is".

GROEP ONZICHTBAAR

Claudia Brugman uit Utrecht heeft zelf met de problematiek te maken. Meer dan de helft van haar inkomen gaat naar huur. Ze probeert anderen met financiële problemen in Utrecht te helpen. Volgens haar zijn de cijfers vertekend omdat net boven die armoedegrens veel mensen zitten die eindjes alleen aan elkaar kunnen knopen als er niks raars gebeurt. "Die mensen melden zich niet bij de instanties, maar ze zijn er wel. Het is een groep die onzichtbaar is geworden in de officiële cijfers. Ze kunnen eten, maar als ze kleren willen kopen, moeten ze daar eerst heel hard over nadenken".
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag springen eruit qua armoede.
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag springen eruit qua armoede. © Sociaal en Cultureel Planbureau
Arme kinderen
Volgens het SCP lopen vooral kinderen, zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten een bovengemiddelde kans op armoede. In Rotterdam is één op de zes minderjarige kinderen arm (16,7%). Ook in Amsterdam en Den Haag is het aandeel arme kinderen en jongeren aanzienlijk. In elk van deze gemeenten gaat het om 14 à 15 procent van het totale aantal minderjarigen. Utrecht staat op een dertigste plaats: hier is een op de tien kinderen arm.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.