Provincie nog steeds in onzekerheid over bouwprojecten door stikstofbeleid

Door de uitspraak van de Raad van State komt er voorlopig geen bredere A27
Door de uitspraak van de Raad van State komt er voorlopig geen bredere A27 © RTV Utrecht / Mark van der Wel
PROVINCIE UTRECHT - Huizen, bedrijfsterreinen en wegen: kunnen ze nog gebouwd worden in de provincie Utrecht? Sinds de Raad van State in juni een streep zette door het stikstofbeleid in Nederland, is geen bouwproject meer veilig. Duidelijkheid over hoe nu verder is er nog altijd niet, bleek vandaag op het provinciehuis.
Geen bredere A27 bij Utrecht en de maximumsnelheid op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht blijft overdag voorlopig 100 kilometer per uur. Twee recente beslissingen sinds de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid afgekeurde. Natuurbeschermers en omwonenden juichen, maar ondertussen groeien de zorgen over wat dit betekent voor de economische ontwikkeling van Nederland. Want de stikstofuitspraak heeft ook grote gevolgen voor toekomstige woningbouwprojecten en bedrijventerreinen.

NATUURGEBIEDEN

Het bouwen van woningen en de economische groei zijn onderwerpen waar de provincie zich nadrukkelijk mee bezig houdt. Vandaag lieten de statenleden zich in het provinciehuis bijpraten over de impact van te veel stikstof op de natuur. Want planten hebben stikstof nodig om te groeien, maar teveel daarvan tast de natuur juist aan. Natuurgebieden in de provincie komen dan ook onder druk te staan door te hoge concentraties stikstof. Vooral veroorzaakt door verbranding van olie door de industrie en transport en de mest van dieren.
In 2015 begon de Nederlandse overheid met het Programma Aanpak Stikstof om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Uitgangspunt hierbij was dat wie in de buurt van een natuurgebied bijvoorbeeld een stal wilde uitbreiden, kon volstaan met een 'stikstofcompensatieplan'. Hierin moest uitgelegd worden hoe de uitstoot van stikstof zou worden gecompenseerd in dat gebied.

BOUWPLANNEN

Daar zette de Raad van State een streep doorheen. Op die manier zouden de zogeheten Natura 2000-gebieden onvoldoende beschermd worden tegen stikstof. De positieve gevolgen van maatregelen moeten van te voren vaststaan. In de provincie Utrecht zijn negen van de tien Natura 2000-gebieden overbelast met stikstof. Dat zorgt voor hoofdbrekens in het provinciehuis. Want hoewel er een 'groen' college is dat het voor het zeggen heeft, zijn met name de bouwplannen als het gaat om woningen ambitieus.
De vragen van een aantal politieke fracties gingen vandaag dan ook met name over de gevolgen voor woningbouw en economische groei. Zorgen die door de meeste partijen gedeeld worden. Maar antwoorden kwamen er niet. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot gaf aan dat er nog hard gewerkt wordt aan een inventarisatie van projecten die worden getroffen door het stikstofbeleid. Half september moet die lijst klaar zijn.

RONDWEG AMERSFOORT

En dan zijn er nog de bouwprojecten waar al een klap op is gegeven. Zoals de westelijke rondweg in Amersfoort, een veelbesproken onderwerp. Tegenstanders van die weg moesten na jarenlange strijd met lede ogen aanzien hoe hoogste bestuursrechter van Nederland groen licht gaf voor het project. Zij hopen nu dat de stikstofuitspraak alsnog in hun voordeel werkt en zijn voor de zomer opnieuw in beroep gegaan.
Er zijn op dit moment zeventien van dit soort beroepszaken in de provincie, sinds de Raad van State uitspraak deed over het stikstofbeleid. In twaalf gevallen werd de eerdere besluitvorming vernietigd. Ondertussen liggen meerdere woningbouwprojecten in de provincie stil in afwachting van het advies van de provincie. Hoeveel dat er precies zijn is lastig te zeggen. Omdat er nog wordt geïnventariseerd, maar ook omdat bedrijven niet echt staan te springen om het nieuws te melden dat ze vast lopen.
Naar het advies en de inventarisatie van de provincie wordt dan ook zowel reikhalzend als met vrees uitgekeken.
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot over de gevolgen van het stikstofbesluit

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.