RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Vervuilde grond Westdijk Bunschoten had nooit gebruikt mogen worden


BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Uit nieuw bodemonderzoek blijkt dat de grond die werd gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te versterken te veel zouten en zware metalen bevat. De vervuiling werd al in 2017 rond de dijk ontdekt, maar het grootschalige onderzoek dat nu is afgerond toont aan dat alle grond verontreinigd is en nooit gebruikt had mogen worden.

In de grond zit een te hoge concentratie van zouten, zoals chloride en sulfaat en metalen waaronder nikkel en chroom. Daarnaast zijn er chemische stoffen zoals benzeen gevonden. Het bodemonderzoek werd vorig jaar gestart nadat er op een aantal plaatsen bij de dijk verhoogde concentraties vervuiling werd geconstateerd. Het RIVM stelde toen dat er geen gevaar was voor weidevogels in de omgeving van de dijk maar wel beperkte risico's voor vee dat uit de omliggende sloten drinkt. Aan die conclusie is volgens waterschap Vallei en Veluwe niets veranderd.

Het grootschalige bodemonderzoek wat nu is afgerond, nam maanden in beslag. Door de grote hoeveelheid grond die verwerkt is in de Westdijk moesten er zeker 6600 monsters worden afgenomen op verschillende dieptes en plekken op dijk. De dijken rondom Bunschoten-Spakenburg zijn op verschillende manieren verstevigd. Langs de Westdijk werd over een afstand van twee kilometer gekozen voor het gebruik van 120.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG).

OMSTREDEN
Thermisch reinigen is een van de manieren waarop ernstig vervuilde grond kan worden schoon gemaakt. Het reinigingsbedrijf haalt bijvoorbeeld olieresten, benzeen en andere organische verontreinigingen uit de grond door die in een oven te verhitten. Thermisch gereinigde grond is hiervan het eindproduct. Deze gereinigde grond wordt gebruikt als opvulling van bijvoorbeeld dijken, geluidswallen en wegen. Het gebruik van TGG is inmiddels omstreden omdat de reinigingsmethode niet altijd het gewenste effect blijkt te hebben.

Voor het waterschap Vallei en Veluwe is de uitkomst van het onderzoek belangrijk. "Volgens het bodemonderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV blijkt dat de TGG die in de steunberm van de Westdijk ligt niet toegepast had mogen worden. Ondanks dat deze resultaten onze vermoedens bevestigen, is het voor iedereen een vervelende uitkomst. Tegelijkertijd geeft deze conclusie aan dat we onverminderd door moeten werken aan de oplossing. Ons doel is en blijft een mooie, schone en veilige Westdijk. En daar werken we met volle inzet aan", vertelt heemraad Patrick Gaynor.

VERANTWOORDELIJK
De leverancier, ATM, leverde de thermisch gereinigde grond destijds aan de aannemer. Nu vast is komen te staan dat de gebruikte TGG vervuild is, vindt het waterschap dat aannemer FL-Liebregts verantwoordelijk is voor de kosten. Het afgraven en het verwijderen van de grond is een grote operatie. Op de dijk liggen zo'n 4000 vrachtwagens aan vervuilde grond. Volgens het waterschap Vallei en Veluwe zal de klus in totaal 20 tot 30 miljoen euro kosten. Er loopt een juridische procedure met de aannemer over de kosten.

Er wordt nog onderzocht waar de grond naartoe afgevoerd kan worden. In 2020 wordt gestart met het afgraven van de grond. De vervuiling is volgens het waterschap tot die tijd beheersbaar doordat de sloten goed worden doorgespoeld en het gebied regelmatig wordt gemonitord.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -