RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Reacties op troonrede: "Verhoog lonen en investeer in werkenden"

PROVINCIE UTRECHT - Volgend jaar gaat het nog goed, maar de regering geeft al wel een "winstwaarschuwing" af voor de economische groei in de toekomst. Koning Willem-Alexander benadrukt in de troonrede dat Nederland in een "fase van gematigder groei" terecht gaat komen.

De belangrijkste reden is de "gure wind uit het buitenland" door internationale onzekerheden, zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De waarschuwing dwingt volgens de regering "tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven".

Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing"
Reinier Castelein (De Unie)

De vakbonden hebben al wel een idee. Minder flexwerk en een hoger minimumloon, zou al een stuk schelen, menen zij. Een kwart van alle werkenden, 2 miljoen mensen, heeft een onzeker contract. "Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig", zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. Het kabinet zou daarom een minimumtarief van 25 euro per uur voor zelfstandigen moeten invoeren.

FNV hamert op hogere lonen. Verder ziet de bond in de miljoenennota wel tekenen dat het kabinet meer wil doen voor werkenden. "De voorzichtige beperking van de zelfstandigenaftrek in combinatie met de verhoging van de arbeidskorting zorgt ervoor dat het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen kleiner wordt", stelt voorzitter Han Busker.

Vakbond De Unie sluit zich bij de kritiek op de koopkrachtmaatregelen aan en roept op tot ontwikkeling van werknemers en lastenverlichting. "Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing", stelt voorzitter Reinier Castelein.

ZWEMBADEN EN PEUTERSPEELZALEN

De Troonrede was verder redelijk positief van toon. Het kabinet zegt dat komend jaar nog een jaar van plussen wordt. De vereniging van Nederlandse gemeenten is daarom flink teleurgesteld dat de gemeenten niet mee profiteren. "Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van dit kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt", aldus de VNG.

Dat gemeenten moeten bezuinigen op voorzieningen als zwembaden, peuterspeelzalen en de bibliotheek is volgens de VNG "niet meer uit te leggen aan onze inwoners in deze tijd van economische groei".

Ongelooflijk zwaar teleurgesteld"
Algemene Onderwijsbond (AOb)

ONDERWIJS

Het onderwijs, dat aan alle kanten mensen tekort komt, krijgt extra geld om leerkrachten aan te trekken en te behouden. Maar dat geld lag er al vˇˇr Prinsjesdag, en het onderwijs had op meer gehoopt. "Het kabinet heeft aandacht voor het lerarentekort, maar dat probleem staat niet op zichzelf. Bovendien worden leerlingen die al minder kansen hebben onevenredig hard getroffen", aldus LAKS. De organisatie zou graag zien dat het kabinet geld vrij maakt om te investeren in het welzijn van leerlingen en het aanpakken van de prestatiedruk in het middelbaar onderwijs.

Ook de Algemene Onderwijsbond is "ongelooflijk zwaar teleurgesteld". Volgens de organisatie houdt het kabinet halsstarrig vol dat extra geld niet nodig is om meer leraren te krijgen. "Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs, onbegrijpelijk dat de politiek dit niet ziet", aldus de AOb. De onderwijsbond gaat snel peilen bij de achterban of er bereidheid is om acties te voeren en te staken.

KOOPKRACHT

Mensen hebben volgend jaar gemiddeld 2,1 procent meer te besteden. Althans, dat verwacht het kabinet. De koopkracht zou stijgen door de belastingmaatregelen van het kabinet, maar ook door loonstijgingen. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er dan ook minder op vooruit, gemiddeld met 1,2 procent. Het NIBUD rekent voor dat dat in de prakrijk soms niet veel voorstelt. "Een alleenstaande in de bijstand heeft volgend jaar slechts 14 euro per maand meer te besteden dan nu."

De woningbouw ligt nagenoeg stil"
Donald Pols (Milieudefensie)

STIKSTOF

Milieudefensie en werkgeversorganisaties VNO- NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland missen in de kabinetsplannen voor het komende jaar vooral goede oplossingen voor het stikstofprobleem. "De woningbouw ligt nagenoeg stil, terwijl verkeer en veeteelt veel meer stikstof uitstoten", reageert directeur Donald Pols van Milieudefensie op de Miljoenennota. De milieuorganisatie pleit dan ook voor het verkleinen van de veestapel en het verlagen van de maximumsnelheid.

Volgens de werkgeversorganisaties VNO- NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland moet juist de drempelwaarde voor stikstofuitstoot omhoog. Dat zou ervoor zorgen dat 80 procent van de bouwprojecten die nu stil zijn gelegd omdat ze niet in lijn zijn met milieuregels, weer verder kunnen. De koepelorganisaties pleiten verder voor fikse investeringen in onder meer woningen en infrastructuur.

Dat wil ook de makelaarsvereniging NVM. In de woonagenda heeft minister Ollongren laten vastleggen dat er jaarlijks 75.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Vorig jaar is dat niet gelukt en ook in 2019 wordt het lastig. Om de wooncrisis aan te pakken zou het kabinet een of meer woningmarktregisseurs moeten aanstellen.

INVESTERINGSFONDS

In de troonrede heeft de koning al wel aangekondigd dat het kabinet gaat beginnen met de opzet van een investeringsfonds. Het veelbesproken fonds moet vanaf 2020 worden opgezet. Het gaat volgens de regering om "specifieke projecten" op het gebied van innovatie en infrastructuur waarin wordt ge´nvesteerd. Eerder werd al bekend dat het kabinet het fonds vooral wil gebruiken voor investeringen om de economie weerbarstiger te maken.

Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, is blij met de aankondiging van het investeringsfonds. "We willen het kabinet daarbij aanmoedigen om keuzes te maken die tot een verbetering voor de Nederlandse reiziger leiden, waarbij we over de grenzen van auto, fiets en trein heen moeten kijken."

Hij wijst er op dat de grenzen van de groei op het huidige spoor in zicht komen. "We hopen op snelle besluitvorming in Den Haag, zodat er snel besloten kan worden tot de aanleg van meer noodzakelijke infrastructuur." Hij denkt aan de verkorting van reistijden naar steden als Groningen, Maastricht en Enschede en meer sporen tussen de grote steden.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht