RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Stikstofadvies: snelheid op wegen omlaag, veehouderijen saneren

PROVINCIE UTRECHT - De maximumsnelheid op wegen moet waar het nodig is omlaag, veehouderijen met oude stallen moeten gesaneerd worden en de bouw moet veel meer innoveren. Dat is een aantal voorstellen van het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Remkes, om de stikstofemissie omlaag te krijgen.

Nederland zit deels op slot nadat de Raad van State eind mei een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstofproblematiek. Veel bouwprojecten liggen voorlopig stil. Zelfs de start van de Vuelta is niet zeker, maakte de provincie Utrecht gisteren bekend. En ook de veelbesproken verbreding van de A27 is voorlopig van tafel. In de provincie alleen al staan bijna 1900 projecten op de tocht, landelijk zijn dat er 18.000.

Uit de adviezen van de commissie is niet af te leiden welke projecten wel en welke niet doorgaan. Dat moet in overleg. Een belangrijke rol is voor de provincie, zegt de commissie. Zo kan er worden gekozen om de snelheid op wegen die in de buurt liggen van natuurgebieden, te verlagen. Ook speelt de provincie een rol in het verlenen van vergunningen en het mogelijk opkopen of saneren van vervuilende bedrijven. En ook zou de provincie erop toe moeten zien dat er versneld groene technieken worden gebruikt in bijvoorbeeld de bouw.

NATUURGEBIEDEN
Een ander belangrijk aspect is dat natuurschade in de Natura 2000-gebieden wordt hersteld. Landelijk zijn dat er 162, de provincie Utrecht kent er tien.

Het advies van de commissie Remkes wordt gegeven in twee delen. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de spade op sommige plekken snel weer in de grond kan. Voor de langere termijn heeft de commissie nog even nodig. Voorstellen daarvoor worden over ruim een half jaar verwacht. Maar ook na dit advies zegt Remkes: niet alles kan.

BOUWPROJECTEN
Het grote probleem dat aan deze adviezen ten grondslag ligt is een teveel aan stikstof in Nederland, waardoor natuurgebieden in gevaar komen. Bijzondere flora en fauna dreigt te verdwijnen. Het Programma Aanpak Stikstofproblematiek moest daar een antwoord op geven. Nieuwe bouwprojecten moesten gecompenseerd worden met maatregelen, maar het is maar de vraag of die maatregelen het gewenste resultaat opleveren. Volgens het Europees Hof was dat in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Later vond ook de Raad van State dat er onterecht vooruitgelopen werd op positieve effecten van de maatregel.

Andere partijen hebben eerder geopperd om afscheid te nemen van een aantal natuurgebieden. Daar ziet de commissie Remkes in deze adviezen geen heil in.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -