RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Provincie Utrecht trekt 50 miljoen uit voor nieuw beleid

PROVINCIE UTRECHT - De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht willen volgend jaar ruim 50 miljoen euro uittrekken voor onder andere energietransitie, woningbouw, openbaar vervoer en het tegengaan van bodemdaling. Dat staat in de programmabegroting voor 2020, die vrijdag is voorgelegd aan de Provinciale Staten.

De komende drie jaar wil de Gedeputeerde Staten meer dan 60 miljoen per jaar reserveren voor nieuw beleid. Naast de bovengenoemde punten legt de provincie focus op klimaatadaptatie, biodiversiteit, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed. De uitgaven zijn nodig om ambities uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren.

Een deel van de kosten zijn bedoeld als investering in de ambtelijke organisatie. Er zullen 100 nieuwe functies worden ingesteld. Een aantal voorstellen uit het coalitieakkoord kan nog niet financieel worden onderbouwd, omdat de provincie de plannen nog wil bespreken met inwoners en organisaties.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht