RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Stikstofaanpak kabinet: vrijwillige sanering bij boeren en plaatselijke snelheidsverlagingen


UTRECHT - Boerenbedrijven worden op vrijwillige basis gesaneerd en boeren die boer willen blijven krijgen geld voor innovatieve maatregelen. Ook komen er "gerichte snelheidsverlagingen" op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kabinet wil volgens Schouten "snel en zorgvuldig" maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.

UITSTOOT OMLAAG
Bij het uitkopen van boeren geeft het kabinet voorrang aan de grootste vervuilers in de buurt van natuurgebieden die extra moeten worden beschermd. Boeren die toch boer willen blijven, krijgen hulp om de uitstoot van hun bedrijf omlaag te brengen. Te denken valt aan nieuwe stallen, ander veevoer en een betere scheiding van urine en mest.

Melkveeboer Sander van Vliet reageert afwachtend op de besluiten van het kabinet. Eerst zien, dan geloven, is zijn eerste reactie. "Ik vraag me af of dit nu echt de definitieve maatregelen zijn, het kabinet wil natuurlijk geen nieuwe acties", doelt de boer op het protest van afgelopen dinsdag in Den Haag waar hij ook zelf bij was.

FINANCI╦LE MIDDELEN
Minister Schouten zegt dat voor alle maatregelen "extra financiŰle" middelen worden gereserveerd, zonder een concreet bedrag te noemen. Maar Van Vliet twijfelt of het kabinet wel genoeg geld kan vrijmaken. "Eerder hadden ze het er nog over dat de helft van de boeren moest stoppen om de uitstootnormen te halen. Er gaan natuurlijk nooit zoveel boeren vrijwillig stoppen."

Zelf verwacht de boer voorlopig buiten schot te blijven. Hij heeft een modern bedrijf waarin hij onder andere in de scheiding van mest en urine heeft ge´nvesteerd. "Maar als echt de helft van de veestapel weg moet, dan komen ze over een aantal jaar ook wel bij mij uit."

BOUWPROJECTEN EN AUTOMOBILISTEN
Over een week mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen. Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot. En een veehouder die een extra stal wil bouwen, kan daarvoor toestemming krijgen door de uitstoot van een oude stal te verminderen.

Automobilisten hoeven het gaspedaal alleen los te laten op plaatsen waar dat direct effect heeft op de uitstoot. Verder rekent het kabinet erop dat maatregelen die al op stapel staan in het kader van het Klimaatakkoord, zoals de overgang naar elektrisch rijden, tot een lagere uitstoot van stikstof zullen leiden.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.



Lees ook




Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -