RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Provinciepolitiek vandaag met gestrekte benen in debat over miljoenenbegroting

PROVINCIE UTRECHT - In het provinciehuis van Utrecht worden vandaag de messen geslepen voor het begrotingsdebat. Nu de verhoudingen na de verkiezingen in de provinciepolitiek anders liggen, ontstaat er ook een ommezwaai in het uitgavepatroon. Rechtse partijen zitten nu voornamelijk in de oppositiebankjes, terwijl de VVD jarenlang heer en meester was over de portemonnee.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie gaat tientallen miljoenen meer uitgegeven dan voorheen en er worden reservepotjes afgestoft om in de toekomst nog meer te kunnen investeren. Partijen gaan vandaag met deze nieuwe begroting elkaar in een debat te lijf, verpakt in een koffertje van gedeputeerde Robert Strijk.


NIEUWE UITGAVEN IN 2020
De provincie verwacht volgend jaar een half miljard uit te kunnen geven. Dat is 30 miljoen meer dan vorig jaar.

De nadruk wordt daarmee met 50 miljoen euro gelegd op onder andere de energietransitie, de woningbouw en het openbaar vervoer.

De komende drie jaar wil Gedeputeerde Staten ook meer dan 60 miljoen per jaar reserveren voor nieuw beleid. Naast de bovengenoemde punten horen daar zaken bij als klimaatmaatregelen, biodiversiteit, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed. Het zijn speerpunten die ook vermeld staan in het nieuwe coalitieakkoord.

PLUNDERBEGROTING
Een aantal voorstellen uit het coalitieakkoord kan nog niet financieel worden onderbouwd, omdat de provincie de plannen nog wil bespreken met inwoners en organisaties. Iets wat bij de grootste oppositiepartij VVD gelijk een allergische reactie oproept.

"Het college presenteert allerhande plannen waar geen concrete planning onder ligt, maar er wordt al wel gauw geld uit de reserves gehaald die door automobilisten bij elkaar gebracht is om onze provincie bereikbaar en mobiel te houden", aldus Vincent Janssen, Statenlid van de VVD. "Als de reserves van de provincie worden geplunderd is de automobilist als eerste aan de beurt."

Dit is een plunderbegroting"
Vincent Janssen, Statenlid VVD

Volgens Janssen wordt de motorrijtuigenbelasting daarvoor verhoogd. Deze zogeheten opcenten is naast geld uit het Provinciefonds de belangrijkste inkomstenbron van de provincie. In de begroting staat dat de belasting vanaf 2020 stijgt met de jaarlijkse prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iets wat onder VVD-bewind de afgelopen jaren nooit is gebeurd.

IRRITANTE OPPOTDRANG
De plunderbegroting van Janssen heeft voor flinke irritatie gezorgd binnen de coalitie. Nu sinds lange tijd geen VVD'er de begroting samenstelt hangt er een laag van hypocrisie boven deze kritische noot. Volgens partijen als PvdA en het CDA moeten de liberalen een toontje lager zingen.

"Wij zijn nu de rommelzolder van de VVD aan het opruimen", zegt Derk Boswijk van het CDA. "Reserves voor met name mobiliteit hebben decennialang op de plank lopen versloffen." Volgens hem kregen toenmalige coalitiepartners als zijn CDA weinig grip op de portefeuilles van mobiliteit en financiŰn. "Geld voor tegenvallers bij cultuur en recreatie was altijd moeilijk, terwijl voor mobiliteit makkelijk miljoenen konden worden geregeld."

"Het heeft er schijn van dat de geheime missie van de VVD was om de hele provincie op termijn te asfalteren", zegt Julie d'Hondt van de PvdA. "Het nodeloos opgespaarde geld wordt nu besteed aan Úcht nuttige zaken zoals OV en de energietransitie."

Wij zijn nu de rommelzolder van de VVD aan het opruimen"
Derk Boswijk, fractievoorzitter CDA Provinciale Staten

BIJSCHAVEN
En er zijn meer meningsverschillen. Partijen gebruiken het begrotingsdebat om een hele hoop voorstellen op het college af te vuren. Ook hier lijkt de VVD veel aandacht op te eisen. Voor elke gemeente in de provincie Utrecht lijken zij ˇf een motie ˇf en een amendement in te gaan dienen.

Forum voor Democratie zet in op een onderzoek voor ondergrondse mobiliteitsoplossingen. Een plan waar de partij al langer aandacht voor vraagt, maar wegviel in die andere mobiliteitsoplossing: de Uithoflijn. Nu lijkt Statenlid Stefan Berlijn in de PvdA een medestander te hebben gevonden.

De SGP wil graag kijken waar een spaarpaal in de provincie kan komen te staan. Deze 'omgekeerde flitspaal' blijkt een hit te zijn in Noord-Brabant. Iedereen die zich aan de maximumsnelheid houdt, spaart geld voor de buurt, zoals bijvoorbeeld een muziek- of sportvereniging .

Voor al deze voorstellen is nog wel een meerderheid nodig, waar vandaag druk over wordt onderhandeld. Een aantal uitkomsten hiervan lees je later vandaag terug bij RTV Utrecht.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -