Oppositie bang voor nieuwe bezuinigingen in Amersfoort: "In dit tempo is de pot met geld snel leeg"

CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen aan het woord tijdens de behandeling van de begroting voor Amersfoort.
CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen aan het woord tijdens de behandeling van de begroting voor Amersfoort. © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
AMERSFOORT - De ambitieuze plannen die het stadsbestuur van Amersfoort heeft voor de stad, zijn volgens de oppositie moeilijk te rijmen met het oplopende begrotingstekort. Dat bleek dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar.
"We gaan met deze begroting op onze reserves interen en daar moeten we heel voorzichtig mee zijn." Met deze waarschuwing trapte CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen de algemene beschouwingen af. Vanwege tegenvallende inkomsten van het rijk is er oplopend tot 2023 zo'n 17 miljoen euro tekort op de begroting. Het CDA vindt als grootste oppositiepartij in Amersfoort daarom dat de ambities moeten worden bijgesteld, vooral op het gebied van duurzaamheid. "Er wordt ingezet op biomassacentrales, maar dat is op dit moment helemaal geen duurzaam middel."

GROENE AGENDA

Dat is tegen het zere been van met name de coalitiepartijen D66 en GroenLinks, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Amersfoort heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat gaat de stad volgens GroenLinks-fractievoorzitter Dillian Hos niet halen. "We moeten juist nu investeren." De VVD en de ChristenUnie, ook in het stadsbestuur, leggen de nadruk minder op de groene agenda, maar omarmen wel de ambities hierover in het coalitieakkoord.
Er lijkt niets te zijn geleerd van het verleden
Amersfoort2014-fractievoorzitter Menno Fousert
Het CDA staat niet alleen in de kritiek om de begroting sluitend te krijgen. Fractievoorzitter Menno Fousert van oppositiepartij Amersfoort2014 brengt 2015 in herinnering. Het jaar waarin Amersfoort onder financieel toezicht werd gesteld door de provincie. "Er lijkt niets te zijn geleerd van het verleden. Is het verstandig grote sommen geld te investeren in een westelijke rondweg die niet nodig is? In een duur nieuw stadhuis? In dit tempo is de pot met geld snel leeg."

WONINGEN

Waar de fracties het wel over eens zijn is dat er veel woningen gebouwd moeten worden. Al ziet iedereen ook dat de ambitie om duizend woningen per jaar te bouwen lastig te realiseren blijkt. De Burger Partij Amersfoort vindt dat veel woningen naar statushouders gaan en woningzoekenden met een urgentieverklaring in plaats van naar "gewone mensen". Raadslid Noëlle Sanders, tot voor kort nog bij D66, wil voorrang verlenen aan inwoners uit de eigen stad als het om woningzoekenden gaat.
De VVD wijst er op dat het opleggen van als maar meer regels bij nieuwbouwprojecten en het vooraf al toekennen van een minimum aantal woningen aan een bepaalde sector vertragend werkt. En dan is er nog het belang van de natuur dat volgens raadslid Rob Molenkamp steeds meer in de verdrukking komt door al dat bouwen. Via een aangenomen motie wordt het stadsbestuur opgeroepen om te onderzoeken wat er nodig is aan huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.
We nemen initiatief en tonen lef
D66-fractievoorzitter Tyas Bijlholt

LEF

D66-fractievoorzitter Tyas Bijlholt is tevreden over de begroting. "We nemen initiatief en tonen lef". De vraag is wel hoe de plannen precies betaald moeten worden. SP-fractievoorzitter Marijke Jongerman heeft geen vertrouwen in de begroting "die vol gaten zit." Zowel haar partij als Amersfoort2014 hebben bovendien geen goed woord over voor het geld wat gereserveerd staat voor "een zinloze rondweg en een duur nieuw stadhuis waar niemand op zit te wachten."
De algemene beschouwingen over de begroting waren dinsdagavond grotendeels het bekende spel tussen de coalitie en de oppositie, maar de angst dat grote projecten vele duurder uitpakken dan werd voorzien is niet ongegrond. Dat laten de voorbeelden elders in het land zien. Met een oplopend begrotingstekort is het bovendien onvermijdelijk dat er nieuwe bezuinigingen komen en de vraag is wie die klappen straks op moeten vangen. Daarover lieten de coalitiepartijen zich nog niet uit. Eerst het zoet, dan het zuur.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.