RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Raad Utrecht beslist over megabedrag "ter waarde van 5.000 Ferrari's"

PROVINCIE UTRECHT - De vijfenveertig leden van de Utrechtse gemeenteraad beslissen vanavond of het bestuur van de stad in 2020 een bedrag van ruim 1,4 miljard euro mag uitgeven. Voor het zover is wordt er eerst nog uren vergaderd over de plannen van de burgemeester en de wethouders.

De vergadering gaat over de begroting van 2020. Hij begint vroeg in de middag en eindigt diep in de nacht. In september bood het college van burgemeester en wethouders de begroting aan de gemeenteraad aan. Sindsdien is er in diverse commissies al tientallen uren vergaderd. "Partijen proberen wijzigingen in de begroting aan te brengen om hun eigen kiezers tevreden te stellen", zegt verslaggever Marc van Rossum du Chattel. "Zo staat er in de begroting dat er bezuinigd moet worden op de atletiekbaan in het Amaliapark. Die bezuiniging levert jaarlijks 65.000 euro op. Maar veel partijen zijn het er niet mee eens."

Tijdens de raadsvergadering dienen de diverse politieke partijen moties en amendementen in. Dat zijn voorstellen om het anders te gaan doen dan het college volgens de begroting wil. Zoals in het geval van de atletiekbaan. "De verwachting is dat er aan het eind van de avond, of beter diep in de nacht, bijna honderd van dergelijke voorstellen zijn", aldus Van Rossum du Chattel. "Daarover wordt dan gestemd. Tijdens die stemming wordt ook de definitieve begroting vastgesteld, althans als een meerderheid van de raad daar zijn fiat aan geeft."

FERRARI 488 GTB
Jaarlijks geeft de gemeente Utrecht zo'n 1,4 miljard euro uit. "Voor dat bedrag kan je zo'n vijfduizend splinternieuwe Ferrari's 488 GTB kopen", vergelijkt Van Rossum du Chattel. "Of je kan er zevenduizend nieuwe huizen mee bouwen. Maar dat is nou net niet waar de gemeente Utrecht zijn geld aan uit geeft."

Het grootste gedeelte van het budget gaat naar de post 'Ondersteuning op maat', maar liefst 272 miljoen euro gaat op aan deze post. Onder deze uitgaven vallen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg. En om het nog praktischer te maken, dit geld gaat naar de Regiotaxi, rolstoelen en scootmobiels, Samen Veilig, hulp in de huishouding en de U-pas. De volgende post op de begroting is 'Werk en Inkomen' waar 230 miljoen euro in om gaat. De belangrijkste post onder Werk in Inkomen zijn de bijstandsuitkeringen aan zo'n 9400 gezinnen, en de pogingen om deze inwoners aan een betaalde baan te helpen.

DEN HAAG
Op deze grote posten uit de begroting heeft het stadsbestuur relatief weinig invloed, stelt Van Rossum du Chattel. "Vanuit Den Haag worden de regels vastgesteld en ook de budgetten ter beschikking gesteld. Veel keuzes in deze enorme pot geld kunnen de wethouders dus niet maken. Dat geldt niet voor kleinere posten op de begroting."

Zo'n relatief kleine post op de begroting is 'Bereikbaarheid', waar 60 miljoen euro in omgaat. Dat is 40 miljoen minder dan er naar onderwijs gaat (100 miljoen euro). Voor die 100 miljoen worden vooral gebouwen in stand gehouden, wordt passend onderwijs aangeboden en het leerlingenvervoer betaald. Het geld voor bereikbaarheid gaat vooral naar fietsen, lopen en openbaar vervoer. Dat is een politieke keuze die dit stadsbestuur zelf kan maken. Als er al geld gaat naar automobiliteit dan is dat gericht op het terugdringen van het gebruik van de auto in de stad.

De inkomsten van de gemeente Utrecht komen vooral 'uit Den Haag'. Ruim 750 miljoen euro wordt gestort vanuit het Haagse Gemeentefonds. Nog eens 140 miljoen krijgt de stad uit Den Haag voor de bijstandsgerechtigden. De lokale onroerende zaakbelasting levert komend jaar 100 miljoen euro op. En aan andere belastingen, zoals voor honden en toeristen wordt nog eens krap vijf miljoen euro binnen gehaald.

Beperkte financiŽle ruimte in 2020."
College van B&W van Utrecht

Het stadsbestuur zei eerder over de begroting van 2020 dat de financiŽle ruimte beperkter is dan in 2019. Daarmee bedoelen ze dat er minder geld binnen komt. Zo komt er minder geld 'uit Den Haag', terwijl de loonkosten van de gemeente wel stijgen, als gevolg van een nieuwe CAO. Een andere politieke keuze van het college is om te gaan bezuinigen, voor een dikke zes miljoen euro. Eťn van de bezuinigingen is dus op de atletiekbaan, maar die besparing gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. En dus zal ergens anders geld gevonden moeten worden, een nieuwe bezuiniging ter waarde van die 65.000 euro. Na alle bezuinigingen is de begroting 'sluitend' zoals het heet. En toch zijn de uitgaven en de inkomsten niet in balans. Er gaat zo'n 70 miljoen euro meer uit, dan dat er inkomt. Het verschil wordt opgevangen door te putten uit de reserves van de gemeente. Het saldo van die reserves is aan het eind van 2020 meer dan een half miljard euro. Dat is de spaarpot van de gemeente en voor dat geld kan je alsnog minstens 1800 fonkelnieuwe Ferrari's kopen.

WORDT VERVOLGD
Wat er overblijft van de plannen van het College en wat er sneuvelt is nu aan de gemeenteraad. Die gaan heel lang, echt uren achter elkaar, vergaderen. De uitkomst daarvan lees je vrijdagmorgen op deze site.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -