Provincie wil 27 miljoen uittrekken voor duurzame energie

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Het bestuur van de provincie Utrecht wil tussen 2020 en 2023 in totaal 27 miljoen euro uittrekken voor de transitie naar duurzame energie. Het geld moet onder meer worden gestopt in een fonds waar mensen met lage inkomens gebruik van kunnen maken om hun woningen te verduurzamen.
De gedeputeerden willen daarnaast dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook moet er een zogeheten 'expertpoule' komen die gemeenten helpt bij het aardgasvrij maken van wijken.
Volgens gedeputeerde Huib van Essen passen de plannen goed in de ambitie van de provincie om in 2040 geheel energieneutraal te zijn. Dat doel moet worden bereikt door inwoners en bedrijven energie te laten besparen. Daarnaast moet ook het grootschalig opwekken van duurzame energie worden gestimuleerd.
Om dat laatste extra te stimuleren zijn er drie Regionale energie Strategiën (RES'en) waarin met lokale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken worden gemaakt hoe in hun regio duurzame energie wordt opgewekt. Halverwege volgend jaar moeten de RES'en met een concreet voorstel komen hoe zij dat in hun regio willen bereiken.
De plannen staan beschreven in het Programmaplan Energietransitie van Gedeputeerde Staten. Naar verwachting debatteren de politieke partijen in de provincie eind januari over het plan van de provincie.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.