Provincie Utrecht: kleine kernen mogen huizen bouwen

PROVINCIE UTRECHT - Kleine kernen in onze regio krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid om huizen te bouwen. De provincie Utrecht komt hiermee tegemoet aan de luide roep om meer woningen. In het huidige ruimtelijke beleid zijn er voor kleine kernen weinig mogelijkheden om te bouwen.
Gemeenten mogen komend jaar zelf een voorstel indienen. Ze moeten daarin ook de noodzaak voor de woningbouw aantonen. De grootte van de uitbreiding moet passen bij de aard en omvang van de kern. Samen met de gemeenten worden in 2020 afspraken gemaakt over de bouwlocaties.
Gedeputeerde Huib van Essen: "Gemeenten weten het beste welke behoefte er lokaal is en wat de beste locatie voor kleinschalige woningbouw is. Wel vragen we van gemeenten om hun plannen af te stemmen met omliggende gemeenten. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben nu eenmaal invloed op omliggende gemeenten. Samen moeten ze ook oog houden voor bijvoorbeeld het groen, energievoorziening en mobiliteit."

DUURZAAM

Utrecht geldt als een van de snelst groeiende regio's van Nederland. Om tegemoet te komen aan de woonbehoefte moeten de komende jaren veel huizen gebouwd worden. In het coalitieakkoord staat dat dit zo duurzaam mogelijk moet. Het Utrechtse provinciebestuur zet daarom in op bouwen binnen de bebouwde kom en rond OV-knooppunten zodat bewoners van de nieuwbouwlocaties zich makkelijk met openbaar vervoer kunnen verplaatsen.
Van Essen: "De provincie Utrecht telt ruim 60 kleine kernen, variërend van Tienhoven met zo'n 150 inwoners tot Montfoort met zo'n 8000 inwoners. Omdat zij veelal niet bij OV-knooppunten liggen zouden zij volgens de uitgangspunten van het coalitieakkoord niet of nauwelijks kunnen bouwen. Met het oog op de leefbaarheid van die dorpen zou dat onwenselijk zijn. We willen daarom maatwerk voor kleine kernen."
Kleine kernen zijn blij met soepelere bouwregels

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.