Utrechtse burgemeesters willen vuurwerkverbod, kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

© Unsplash / Alex Jones
PROVINCIE UTRECHT - Een grote meerderheid van burgemeesters in de provincie Utrecht is voor een verbod op knalvuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht. Van de 26 burgemeesters zijn er 25 vóór een vorm van een verbod en één is tegen.
"Het moet gewoon ophouden", aldus Frits Naafs, burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Voor hem is de maat vol na afgelopen nieuwjaarsnacht. "Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat ik in deze gemeente al in september met politie, brandweer en een jongerenwerker om de tafel moet voor een draaiboek. Alles om het in goede banen te leiden." En Naafs krijgt bijval van zijn directe collega's. Samen met vier andere burgemeesters uit het oosten van de provincie trekken ze zelfs samen op voor verbod op knalvuurwerk en pijlen. De burgemeesters van Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Renswoude, Veenendaal en Wijk bij Duurstede willen hiervoor een motie indienen tijdens een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De roep om een verbod lijkt nu harder te klinken dan ooit. In eerdere reacties lieten de burgemeesters van Utrecht, Veenendaal en Nieuwegein zich al fel uit voor een vuurwerkverbod. Burgemeester Frans Backhuijs (VVD) van Nieuwegein vergeleek de nieuwjaarsnacht zelfs met een burgeroorlog. "In geen enkel ander land in Europa wordt op deze gewelddadige manier de jaarwisseling gevierd."
Vandaag heeft de politie bij RTV Utrecht videobeelden vrijgegegeven van agenten die worden bekogeld met vuurwerk. Die beelden zijn hier te zien.

HANDHAVING

Veel burgemeesters die voor een verbod zijn zien nog wel flinke haken en ogen. Er zijn vooral veel zorgen over de uitvoerbaarheid. "Zo'n verbod moet je wel kunnen handhaven, anders is het alleen maar stoere praat en zullen weinig mensen zich er iets van aantrekken", aldus Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Dat ziet ook Roland van Benthem (VVD) van Eemnes. "Handhaving op lokaal niveau is een lastige opgave zolang een landelijk verbod niet gerealiseerd is."
De meeste burgemeesters zijn te porren voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. "De ellende, schade en overlast die het vuurwerk nu veroorzaakt, is niet normaal meer. Ik gun iedereen zijn plezier, maar de grens is bereikt", aldus burgemeester van Houten, Gilbert Isabella (PvdA). Ook Titia Cnossen van de gemeente Woudenberg is stellig. "Het plezier bij het afsteken van vuurwerk weegt niet meer op tegen de maatschappelijke kosten, de overlast voor mens, dier en milieu, geweld tegen politie en andere hulpdiensten tijdens de jaarwisseling."

TE VROEG

In De Bilt werden inderdaad ook hulpverleners belaagd met vuurwerk. Dit tot grote woede van burgemeester Sjoerd Potters (VVD). "Dat kan gewoon niet en dit kan ik nooit tolereren. Mijn mening over een verbod is daardoor wel aan het veranderen. Maar ik vind het te vroeg voor een verbod, wel is het tijd voor een scherp debat.
Hieronder staat per gemeente hoe de burgemeester denkt over een vuurwerkverbod.
Standpunt over vuurwerkverbod per gemeente
Standpunt over vuurwerkverbod per gemeente © RTV Utrecht

AMERSFOORT

Lucas Bolsius (CDA) ziet nog wat beren op de weg maar is wel voor een vuurwerkverbod. "Ik ben geen voorstander van vuurwerk. Maar een verbod moet je kunnen waarmaken. We weten dat uit het buitenland het vuurwerk gewoon ons land binnenkomt en dat moet je kunnen handhaven."

BAARN

Mark Roëll (VVD) ziet een vuurwerkverbod zitten. "Ik ben van mening dat een verbod op vuurwerk alleen werkt als het landelijk wordt ingesteld. Dan is de boodschap helder en is regulatie van de verkoop mogelijk. Echter, ook bij een verbod op vuurwerk zal controle en handhaving een uitdaging blijven. Daarbij speelt de houding van de samenleving ook een rol."

BUNNIK

Ruud van Bennekom is voor een landelijke vuurwerkverbod. Een verbod op gemeentelijk niveau zet volgens hem geen zoden aan de dijk. Dit moet landelijk geregeld en ook gehandhaafd worden.

BUNSCHOTEN

Melis van de Groep (CU) zet vraagtekens bij een geheel landelijk verbod. "Ook gelet op het feit dat in Bunschoten de jaarwisseling nog steeds beheersbaar is, pleit ik niet voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. Mede uit solidariteit met mijn collega's kan ik mij vinden in een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, dus siervuurwerk uitgezonderd. Dat kan alleen worden bereikt door duidelijke wetgeving en stevige inzet op de handhaving. Ook van de samenleving zelf moet daarin een bijdrage worden gevraagd in de vorm van opvoeding, elkaar aanspreken, meldingsbereidheid etc."

DE BILT

Sjoerd Potters (VVD) vindt het te vroeg voor een landelijk vuurwerkverbod. Maar vindt het wel goed om de discussie hier scherp over te voeren.

DE RONDE VENEN

Maarten Divendal (PvdA) "Ik sta positief tegenover een landelijk besluit tot een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod. Een vuurwerkverbod is immers een stuk veiliger en minder kostbaar."

EEMNES

Roland van Benthem (VVD) "Handhaving op lokaal niveau is een lastige opgave zolang een landelijk verbod niet gerealiseerd is. Desnoods wordt alleen siervuurwerk toegestaan als compromis. Een vuurwerkverbod kan gecombineerd worden met een gemeentelijke vuurwerkshow."

HOUTEN

Gilbert Isabella (PvdA). "Ik ben voor een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De ellende, schade en overlast die het vuurwerk nu veroorzaakt, is niet normaal meer. Ik gun iedereen zijn plezier, maar de grens is bereikt. De vuurwerkvrije zones blijken onvoldoende te werken. Daarom ben ik voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren."

LEUSDEN

Gerolf Bouwmeester (D66) wil dat het besluit voor een verbod landelijk wordt genomen en niet per gemeente. De overlast is zo gering in de gemeente Leusden en dat geeft geen aanleiding om een dergelijk verbod in te stellen.

LOPIK

Laurens de Graaf (CDA) ziet dat er in zijn gemeente overlast is van vuurwerk. Een verbod staat of valt echt bij de handhaving ervan. "Want illegaal vuurwerk is nu ook al illegaal maar handhaven blijft doorgaans achterwege vanwege gebrek aan capaciteit."

MONTFOORT

Petra van Hartskamp (VVD) ziet op dit moment geen reden voor een lokaal verbod in Montfoort. "Ik kan me wel voorstellen dat gezien de incidenten elders in het land, aanleiding is om hier landelijk regie op te voeren."

NIEUWEGEIN

Frans Backhuijs (VVD) is fel voorstander van een landelijk verbod. "Het is te gek voor woorden dat heel hulpverlenend Nederland zich jaarlijks moet voorbereiden met draaiboeken en aanvalsplannen voor iets wat een feestje zou moeten zijn, maar meer weg heeft van een burgeroorlog met doden en duizenden gewonden."

OUDEWATER

Waarnemend burgemeester Wim Groeneweg (CDA) ziet de voordelen van een verbod. "Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod, al moet ik zeggen dat het voor Oudewater dit jaar heel goed gegaan is. Onze brandweer hoefde in het geheel die avond en nacht niet uit te rukken. Compliment!"

RENSWOUDE

Petra Doornenbal (CDA) werkt met vier burgemeesters samen om een verbod te realiseren op knalvuurwerk en pijlen. "Omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in ons politiedistrict sluit de burgemeester zich aan bij haar collega's van de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede die een verbod op knalvuurwerk willen. Zowel voor de veiligheid van onze mensen die hulp bieden als voor de veiligheid en het welbevinden van onze inwoners."

RHENEN

Hans van der Pas (PvdA) trekt samen met de burgemeesters van Renswoude, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede op tegen een knalvuurwerkverbod. De vijf burgemeesters willen hiervoor een gezamenlijke motie indienen.

SOEST

Rob Metz (VVD) is persoonlijk voor een vuurwerkverbod. Het gaat dan om het afsteken en het bezit van vuurwerk.

STICHTSE VECHT

Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) ziet dat het in Stichtse Vecht rustig is gebleven maar steunt wel haar collega's die pleiten voor een vuurwerkverbod. "Voor veel mensen is het feestelijk tintje van de jaarwisseling er af. Het afsteken van vuurwerk brengt in toenemende mate gigantische persoonlijke en maatschappelijke schade met zich en vraagt veel inzet van hulpdiensten. Dat hulpverleners op verschillende plekken bij het uitoefenen van hun functie zijn bestookt met vuurwerk vind ik verschrikkelijk en absoluut onacceptabel. Ik kan me heel goed voorstellen dat er steeds meer collega-burgemeesters zijn die pleiten voor een vuurwerkverbod."

UTRECHT

Jan van Zanen (VVD) is voorstander van een vuurwerkverbod. "Ik ben al heel lang voor een vuurwerkverbod. Dit kan zo niet."

UTRECHTSE HEUVELRUG

Frits Naafs (VVD) is voor het verbod op knalvuurwerk en pijlen. Hij trekt samen met de burgemeesters van Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede op.

VEENENDAAL

Gert-Jan Kats (SGP) is voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. "Als je objectief naar dat hele Oud en Nieuw kijkt, dan is het het onveiligste feest in Nederland wat we met elkaar vieren. Het vuurwerk is zo professioneel geworden, ook het consumentenvuurwerk, terwijl we eigenlijk allemaal amateurs zijn. De enige oplossing is dat we een afsteek- en verkoopverbod krijgen."

VIJFHEERENLANDEN

Sjors Fröhlich ziet voordelen in een verbod maar ziet nu geen mogelijkheden om dat waar te maken. "Ik ondersteun de oproep voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Maar dat verbod moet je wel kunnen handhaven anders is het alleen maar stoere praat." Zei hij eerder deze week in zijn nieuwjaar speech.

WIJK BIJ DUURSTEDE

Iris Meerts (PvdA) is voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Ze trekt samen met de burgemeesters van Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen en Veenendaal op om een verbod waar te maken.

WOERDEN

Victor Molkenboer (PvdA) is ook voor een vuurwerkverbod. "De ernstige verwondingen en de vele schade... Het is onhoudbaar geworden."

WOUDENBERG

Titia Cnossen (CU) is voorstander van een vuurwerkverbod. "Als ik de balans van afgelopen jaarwisseling opmaak ben ik voor een landelijk vuurwerkverbod. Het plezier bij het afsteken van vuurwerk weegt niet meer op tegen de maatschappelijke kosten, de overlast voor mens, dier en milieu, geweld tegen politie en andere hulpdiensten tijdens de jaarwisseling"

IJSSELSTEIN

Patrick van Domburg (VVD) is voorstander van het afschaffen van het particulier afsteken van vuurwerk. Hij vindt het echter een taak van de landelijke overheid om over het vuurwerkbeleid een standpunt in te nemen, gemeenten kunnen dit standpunt vervolgens gezamenlijk volgen en uitvoeren.

ZEIST

Koos Janssen (CDA) laat weten het eens te zijn met zijn collega-burgemeesters die oproepen tot een landelijk verbod.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.