Actiegroep: verkeersmodellen westelijke rondweg Amersfoort kloppen niet

© RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort rekent met verkeerde cijfers over het verwachte aantal voertuigen op de geplande westelijke rondweg. Dat zegt de belangengroepering Groen in Amersfoort, die fel tegenstander is van de komst van de weg.
De actiegroep heeft een second opinion gevraagd van verkeerskundig bureau XTNT over de noodzaak van de Westelijke Ontsluiting. Volgens het bureau valt het reuze mee met de groei van het verkeer en kan de huidige weg het aantal auto's ook over twintig jaar nog makkelijk aan.

RAPPORT

In het rapport staat, onder meer: "In tegenstelling tot eerdere prognoses is de hoeveelheid verkeer in de spits bij de spoorovergang gedaald, van 900 motorvoertuigen per uur in 2004 naar 684 motorvoertuigen per uur in 2017. De cijfers over 2019 laten een nog grotere afname zien van de hoeveelheid verkeer." De gemeente Amersfoort rekent daarom met verkeerde verkeersprognoses, stelt XTNT.
Voorzitter Christian van Barneveld van Groen in Amersfoort sprak op een nieuwjaarbijeenkomst vandaag daarom van "een definitief bewijs". Hij zei: "De bestaande weg kan het verkeer makkelijk aan: vandaag, in 2025 en ook in 2040. Politiek en rechters kunnen hier niet meer omheen."

SUBSIDIES

Groen in Amersfoort vindt dat de gemeente nu "iets uit leggen heeft aan de provincie, nu het XTNT-rapport aantoont dat de subsidies zijn verleend op basis van een belazer-model". De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) heeft de Randstedelijke Rekenkamer afgelopen week ook al gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze subsidies, omdat deze inmiddels verjaard zouden zijn.
De gemeente Amersfoort heeft inmiddels gereageerd op de kwestie. "Wij hebben geen signalen van de provincie gekregen over het mogelijk vervallen van de subsidie en daar is ook geen enkele reden voor (zie eerdere besluitvorming binnen de provincie en de decembercirculaire). Ook heeft de gemeente gewoon, zoals dat hoort, tijdig de formele route die bij zo'n langer durend project hoort, gevolgd - ook ten aanzien van de beschikbaarheid van subsidies - en de provincie daarin betrokken en op de hoogte gehouden."
Ook wethouder Buijtelaar heeft een verklaring gegeven. "Bij de democratisch genomen besluiten voor de rondweg zijn alle aspecten, ook die van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en groen, zo goed mogelijk meegewogen. Met die achtergrond wordt het project nu aanbesteed en gaan we daarna over tot de aanleg."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.