'Akkoord over schonere lucht laat Nederlander langer leven'

© ANP
UTRECHT - Op het stadkantoor in Utrecht tekenen vandaag 36 gemeenten, 9 provincies en het Rijk het Schone Lucht Akkoord. De partijen willen daarmee de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren.
Bij het streven naar schonere lucht hebben gemeenten en provincies afspraken gemaakt met Milieuminister Stientje van Veldhoven. Samen willen zij er op allerlei manieren voor zorgen dat in 2030 "50 procent gezondheidswinst" is geboekt ten opzichte van 2016. Nu sterven Nederlanders gemiddeld negen maanden eerder door de vieze lucht.
De provincie Gelderland bijvoorbeeld wil dat pakketjes 'schoner' worden bezorgd. Gemeenten en provincies kunnen ook strengere eisen stellen aan de industrie bij het verlenen van vergunningen. Landelijk is al geregeld dat vanaf 2021 een roetfiltertest onderdeel is van de APK voor bepaalde categorieën dieselautos. Ook mobiele bouwmachines die vaak op diesel draaien (zoals veel aggregaten) moeten schoner. Verder stopt de subsidie op pelletkachels. De maatregelen sluiten aan bij het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof.

SCHONER

Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven, aldus Van Veldhoven. "Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen."
Het Longfonds roept alle gemeenten en provincies op zich bij het akkoord aan te sluiten. Het fonds noemt het onacceptabel dat zoveel mensen ziek worden door de lucht die ze inademen.

FIJNSTOF

De afspraken moeten leiden tot minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang aantonen. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet jaarlijks 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen door ongezonde lucht te voorkomen. Nu zijn er dat nog 11.000.
Luchtverontreiniging houdt zich alleen niet aan grenzen. Er komt veel vieze lucht uit het buitenland ons land binnen, maar onder streep exporteert Nederland vooral vieze lucht, stelt het ministerie. In het akkoord wordt daarom afgesproken dat er "een start wordt gemaakt" voor overleg en samenwerking met de directe buren; België, Luxemburg, Duitsland en Noord-Frankrijk.
Het Rijk trekt voor het akkoord 50 miljoen euro uit en ook de provincies en de gemeenten dragen enkele tientallen miljoenen bij. Minister van Veldhoven is vanmiddag in Utrecht om het akkoord mede te ondertekenen.
In de provincie Utrecht doen de gemeenten Amersfoort en Utrecht mee. Ook de provincie ondertekent het akoord.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.