Minderjarige asielzoekers definitief naar Meentweg in De Meern

© RTV Utrecht
DE MEERN - Aan de Meentweg in De Meern komt definitief een kleinschalige opvang voor minderjarige asielzoekers. Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het initiatief van het COA. Over het plan wordt al anderhalf jaar gepraat. Veel inwoners van De Meern zijn tegen. Aan de Meentweg 168 wordt een villa omgebouwd tot opvangplek voor maximaal 20 asielzoekers.
Het Centraal Orgaan opvang Asielszoekers (COA) zou er graag een kleinschalige opvang realiseren voor minderjarige asielzoekers tussen de 15 en 18 jaar oud. Het COA heeft het pand inmiddels aangekocht. Om de villa geschikt te maken zal het verbouwd moeten worden. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast.
VVD-Fractievoorzitter Dimitri Gilissen is pissig over de manier waarop de gemeente dit plan probeert door te drukken: "De VVD vindt de gang van zaken over de opvanglocatie ontluisterend en de stad onwaardig", zegt Gilissen. "De bewoners zijn overvallen met het nieuws en het voornemen. De informatie was onduidelijk en incompleet." De partij benadrukt niet tegen de opvang van minderjarige asielzoekers te zijn maar geeft aan dat draagvlak in de buurt ontbreekt. En dus pleit de VVD om op zoek te gaan naar een andere plek. Hun voorstel kreeg in de raad geen meerderheid.

PETITIE

Eerder al lieten de inwoners van De Meern weten dat ze niet zitten te wachten op de opvang. In september vorig jaar dienden zij een petitie aan de gemeenteraad in. Ruim 1400 mensen ondertekenden de petitie, waarin staat dat De Meern bang is voor de gevolgen. "Wij bang zijn voor veel overlast van asielzoekers, die al dan niet psychisch in de war zijn." In de petitie wordt opgeroepen om af te zien van het plan: "(We) verzoeken de gemeente om de nodige vergunningen niet te verstrekken; het COA een andere locatie te zoeken; De Meern in zijn waarde te laten." De gemeenteraad legde de petitie naast zich neer.
Stadsbelang Utrecht was fel tijdens het debat. Volgens de partij hebben de toekomstige bewoners geen toekomstperspectief. Bovendien zouden ze gedwongen worden om een deel van hun vergoeding af te dragen aan hun familie die is achtergebleven. Hierdoor zou de kans groot zijn dat de asielzoekers zich te buiten gaan aan geweld en crimineel gedrag. Daarom wil de partij, dat als de opvang er al komt, het aantal bewoners maximaal twaalf mag zijn.

VEILIGHEID

D66 is voor het plan, maar is wel kritisch. Raadslid Anne-Marijke Podt benadrukt dat het plan valt of staat met een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. "Om zo de veiligheid in de buurt te borgen en overlast tegen te gaan."
De coalitiegenoten GroenLinks en ChristenUnie steunen de plannen, net als een groot aantal andere partijen, waardoor er een meerderheid is voor het initiatief. Wel werden er een dertiental moties ingediend. Een deel werd aangenomen, zoals het plan om het park naast het pand, samen met de buurt aan te pakken. Dat zou de veiligheid in de buurt moeten vergroten.
De PVV draaide een bekend verhaal af. De partij is voor de opvang van echte vluchtelingen. Maar benadrukt dat ze tegen de opvang van gelukzoekers zijn, mensen die om louter economische redenen naar ons land komen. De PVV gaat er vanuit dat de locatie niet bestemd is voor echte asielzoekers. Daarnaast vindt de partij dat de Meentweg een slechte locatie is voor deze voorziening.
Nu een flinke meerderheid van de raad geen bezwaren heeft kan het COA verder met het project. Wanneer de eerste bewoners in het pand komen is nog niet bekend.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.