RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Utrechtse ouders steunen stakingen in het onderwijs, maar begrip neemt af

1/3
PROVINCIE UTRECHT - Een kleine meerderheid van de ouders steunt de stakingen in het onderwijs van donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari, maar het begrip neemt wel af. Dat blijkt uit de enquête van RTV Utrecht. "Wij hebben het helemaal gehad met de staking", zeggen ouders tegen RTV Utrecht. Maar er klinkt ook ander geluid: "Leraren hebben het zwaar. Als we kunnen helpen, doen we dat graag."

Een meerderheid van de scholen in de provincie Utrecht doet mee aan de staking. Dat bleek vorige week ook uit een rondgang van RTV Utrecht. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld, laat 76 procent weten dat er op de school van hun kinderen gestaakt wordt. Ruim 80 procent zegt dat de school op beide dagen volledig dicht is, 9 procent dat de school op één van beide dagen dicht is en 3 procent geeft aan dat er een alternatief programma aangeboden wordt.

Ik ben helemaal klaar met de staking"
Moeder van drie kinderen

Enkele ouders weten niet of er gestaakt wordt. "Voor zover ik weet heeft mijn kind een toetsweek. Ik heb niks gehoord over stakende docenten", reageert een van de respondenten. En een klein deel van de ondervraagden (9 procent) zegt dat de staking er op de school van hun kinderen anders uitziet.

Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een aangepast rooster, waarbij er één of twee uur les wordt gegeven. "Heel irritant", vindt Joline Dumont, moeder van drie kinderen. Twee van mijn kinderen zitten op de middelbare school en één van hen heeft vrijdag maar één uur les. Dat slaat nergens op. En mijn basisschoolkind is wel de hele dag vrij."De enquête geeft een beeld van wat ouders die RTV Utrecht volgen van de staking vinden, maar is niet representatief voor alle ouders in de provincie Utrecht. Ruim 800 ouders uit de regio vulden de enquête in. Bijna driekwart heeft alleen kinderen op de basisschool, een kleine 10 procent heeft alleen kinderen op de middelbare school en bijna een kwart bestaat uit ouders van zowel basisschool- als middelbareschoolleerlingen.
51 procent van de deelnemende ouders heeft in het algemeen nog wel begrip voor de staking, maar 61 procent van de ouders geeft wel aan dat het begrip de afgelopen maanden is afgenomen. Veel ouders vinden een tweedaagse staking overdreven. "Ik ben helemaal klaar met de staking", zegt Babiche Verwer, moeder van drie kinderen. "Twee dagen achter elkaar kost mij gewoon geld."

Ook Erik Schep, een vader uit Utrecht, vindt twee dagen te lang, al snapt hij best dat leerkrachten het werk neerleggen. "Als ze nou één dag naar Den Haag gaan om te staken, dan snap ik het. Maar twee dagen is wel een dingetje."

Als wij andersom onze kinderen een dagje van school zouden willen halen, dan moeten we naar de leerplichtambtenaar"
Een vader uit Utrecht

"Als wij andersom onze kinderen een dagje van school zouden willen halen, dan moeten we naar de leerplichtambtenaar. Ik begrijp dat ze meer willen, maar dat geldt evengoed voor werknemers in andere sectoren."

De tekst gaat onder de afbeelding door.

 Begrip voor stakende docenten. Begrip voor stakende docenten. | Foto: RTV Utrecht

Angela de Koster, moeder van twee basisschoolkinderen, reageert eveneens stellig: "Voor een staking van één dag had ik meer begrip gehad. Nu wordt er donderdag en vrijdag gestaakt, en maandag is er een studiedag. Moet ik nou voor drie dagen opvang gaan regelen?"

Andere ouders wijzen op het geld dat vorig jaar al naar het onderwijs is gegaan. "Er zijn al stappen gezet", zegt een moeder die liever anoniem wil blijven. "Ik denk niet dat de oplossing zit in nog meer salaris. Wat ik op de school van mijn zoon zie, is dat de meeste leraren parttime werken. Waarom gaan ze niet meer werken? Bij meer salaris wordt de weg naar minder werken aantrekkelijker. Ik vind dat je juist de leraren die minstens vier dagen per week werken extra moet belonen. Met twee of drie dagen in de week lijkt het een baan voor erbij."

VEEL STEUN

Toch klinkt er ook veel steun. "Mijn kinderen zitten op de Johannesschool in Utrecht en daar staat regelmatig de directrice voor de klas vanwege het lerarentekort", vertelt Sanae Mansouri, een moeder uit Overvecht. "In mijn tijd, toen ik zelf op de basisschool zat, was dat ondenkbaar. En leraren moeten tegenwoordig zoveel doen. Als ik rond half zes 's middags langs de school van mijn kinderen loop, dan zie ik vaak nog leerkrachten lopen, terwijl de school al lang uit is. Zij zijn daar niet voor hun lol. Deze staking gaat mij uren kosten, want ik heb een halve dag vrij moeten nemen. Maar als ik daarmee leraren kan helpen, doe ik het graag."

 Staken alle scholen? Staken alle scholen? | Foto: RTV Utrecht

WERKDRUK

Deborah Kuchler, die zowel moeder is als leerkracht op basisschool De Boemerang in Utrecht, beaamt de hoge werkdruk. "Ik ben twee weken geleden geopereerd. Ik heb gewoon thuis dossiers zitten afwerken in de week dat ik nog aan het herstellen was. Mijn kinderen zeggen nu al: 'Ik word later geen juf, want dan krijg je je werk niet af.' Ik kan mij er zo boos over maken dat sommige ouders zeggen dat het hun probleem niet is. Er moet een structurele oplossing komen. De staking moet voelbaar zijn. Van mij mag heel het onderwijs plat."

Van de ouders die de enquête van RTV Utrecht hebben ingevuld, zegt 45 procent het tekort aan leraren goed te merken. Volgens veel van hen zijn de klassen te groot en is het voor de school lastig om bij ziekte invalkrachten te vinden, met als gevolg dat kinderen soms naar huis worden gestuurd. Sommige ouders wijzen op de vele wisselingen van leerkrachten. Een van de respondenten geeft aan dat haar vierjarige zoontje het afgelopen schooljaar ongeveer acht verschillende juffen voor de klas heeft gehad.

Vergeet niet dat ze tien weken vakantie hebben"
Een vader die vindt dat de leraren een beetje zeuren

Daar staat tegenover dat 50 procent van de ouders niks merkt van het tekort. Een deel van hen vindt zelfs dat het wel meevalt met de problemen in het onderwijs. "Op de school van mijn kinderen staan hoogopgeleide leerkrachten voor de klas. Ja, ze moeten hard werken. Maar veel tijd gaat op in zaken eromheen. Een project hier, een project daar. Die tijd kan beter benut worden", zegt Pieter Bas Schrieken, een vader uit Werkhoven. "En vergeet niet dat ze tien weken vakantie hebben."

Ook Babiche Verwer ziet de problemen niet. "In de kleuterklas van mijn zoon zitten 22 à 24 leerlingen. Dat valt dus reuze mee. En de werkdruk neemt niet af als leerkrachten op zondagavond nog in de weer zijn met allerlei schoolapps om ouders te informeren over wat de kinderen op school doen. Dan denk ik: is dat echt nodig? Die tijd kunnen ze beter steken in andere zaken."

Het merendeel van de ouders heeft voor beide dagen opvang kunnen regelen. Veel ouders lossen het op door vakantiedagen op te nemen (28 procent), een oppas in te schakelen (21 procent) of de kinderen naar de Buitenschoolse Opvang te brengen (6 procent).

Een van de respondenten vertelt dat haar moeder helemaal vanuit Groningen naar Utrecht komt om op te passen. "Mijn zoon is meervoudig gehandicapt. De school waar hij op zit gaat twee dagen dicht en ze bieden geen alternatief. Ik kan hem niet even ergens naartoe sturen."

Wij zijn maar op vakantie gegaan"
Moeder van drie

Een andere ouder die in de zorg werkt en vrij moest nemen wijst op de ironie: "De zorg teleurstellen vanwege het onderwijs, terwijl beide belangrijk en noodzakelijk zijn." Verder laten enkele ouders weten dat hun kinderen oud genoeg zijn om alleen thuis te blijven. Een kleine minderheid van 8% geeft aan nog geen oplossing te hebben.

En dan zijn er nog ouders die van de nood een deugd maken. "Wij zijn maar op vakantie gegaan", zegt Babiche Verwer. "Op maandag en dinsdag waren er studiedagen, en donderdag en vrijdag is de school dicht vanwege de staking. Dus hebben we voor woensdag ook maar vrij genomen. Dan maar lekker op vakantie."


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht