AIVD: 'Salafistische aanjagers serieuze dreiging op de lange termijn'

UTRECHT - Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is er in Nederland een groei te zien in het aantal 'salafistische aanjagers'. Deze nieuwe generatie vormt een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat op de lange termijn. AIVD-directeur Dick Schoof zei dit vandaag tijdens zijn verhoor door de Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar ongewenste beïnvloeding door moskeeën en islamitische scholen en organisaties, waaronder stichting alFitrah in het Utrechtse Overvecht.
AIVD-baas Dick Schoof (l) arriveert bij de Tweede Kamercommissie.
AIVD-baas Dick Schoof (l) arriveert bij de Tweede Kamercommissie. © ANP
Met de term 'salafistische aanjagers' wordt gedoeld op ultraconservatieve aanhangers van de islam die via moskeeën en scholen anti-democratische denkbeelden verspreiden. Zij richten zich volgens de inlichtendienst vooral op kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen. Daardoor ontstaat volgens de AIVD een "parallelle samenleving", die een grote bedreiging vormt voor de democratie, omdat mensen daardoor kunnen vervreemden van de Nederlandse maatschappij. Dat Nederlanders zich hierover zorgen maken, is dan ook terecht, zei Schoof.
We doen niet aan 'follow the money'. We kijken om welke personen het gaat, of daar geld naartoe gaat en of dat geld wordt gebruikt om de organisatie te financieren
AIVD-baas Dick Schoof

FINANCIERING

Financiering vanuit het buitenland hoeft niet per se een bedreiging te zijn, stelde de AIVD-baas tijdens zijn gesprek met de Kamercommissie. "Het geld vormt pas een bedreiging wanneer de democratie hiermee wordt geschaad." Alle buitenlandse financiering bekijken, is volgens Schoof vrijwel onmogelijk.
"We doen niet aan 'follow the money'. We kijken om welke personen het gaat, of daar geld naartoe gaat en of dat geld wordt gebruikt om de organisatie te financieren." Het gaat hierbij vooral om geldstromen vanuit de Golfregio. Landen wilde Schoof niet noemen, omdat dat het onderzoek zou bemoeilijken.
De hoorzittingen van de Tweede Kamer nemen in totaal twee weken in beslag. Diverse deskundigen worden de komende tijd gehoord. Vandaag was het dus de beurt aan de AIVD-directeur, maar ook terrorisme-expert Ronald Sandee kwam aan het woord. Naast alFitrah in Overvecht spelen de As-Soennah-moskee in Den Haag en stichting Waqf in Eindhoven een belangrijke rol in het onderzoek.

BURGEMEESTER VAN ZANEN

Volgende week worden verschillende specifieke casussen besproken. Op woensdag 19 februari is er een openbaar verhoor onder ede waarbij imam Suhayb Salam van alFitrah geacht wordt aanwezig te zijn. Ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zal die dag worden gehoord. Eind april komt de Tweede Kamercommissie met het eindverslag.

RAPPORT

Het Verwey Jonker Instituut publiceerde september vorig jaar al een kritisch rapport over de moskee en islamschool van stichting alFitrah. De onderzoekers schetsten het beeld van een sektarische instelling waar leerlingen worden vervreemd van de samenleving. Wie problemen heeft, wordt volgens de onderzoekers weggehouden van reguliere hulpverlening. Ook zou afgeraden worden om aangifte te doen tegen moslims die strafbare feiten plegen.
Utrechtse gemeenteraad in gesprek met imam Suhayb Salam op 8 november jl.
Utrechtse gemeenteraad in gesprek met imam Suhayb Salam op 8 november jl. © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

REACTIE IMAM

In gesprek met de gemeenteraad van Utrecht zei imam Suhayb Salam van alFitrah dat er waarheden, verdraaide waarheden en onwaarheden in het rapport staan. Volgens hem is de participatie van de moslim in de Nederlandse maatschappij heel belangrijk voor alFitrah en dat dit ook wordt uitgedragen. Salam: "Wij zeggen tegen onze kinderen dat ze mee moeten doen aan deze maatschappij."
De Tweede Kamercommissie vroeg eerder stukken op bij verschillende moskeeën in Nederland. Stichting alFitrah weigerde hieraan gehoor te geven. De commissie spande vervolgens een kort geding aan. De rechter stelde dat de moskee de stukken alsnog moest aanleveren, maar de Kamercommissie heeft de gevraagde informatie vooralsnog niet ontvangen. Op 21 februari, nadat de verhoren zijn afgerond, dient het hoger beroep in deze zaak.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.