Geen motie over polder Rijnenburg tijdens Kamerdebat woningnood

© Google Maps
UTRECHT - De Tweede Kamer praat vanmiddag over een oplossing voor het woningtekort in ons land, over de ambitie om voor 2030 één miljoen woningen te bouwen. Het is voor iedereen duidelijk dat er iets moet gebeuren. Er zijn duizenden woningen nodig, maar veel nieuwbouwprojecten komen niet van de grond.

POLDER RIJNENBURG

CDA-Kamerlid Erik Ronnes wilde tijdens het debat een motie indienen die over woningbouw in polder Rijnenburg gaat. Doel van de motie was om de gemeente Utrecht via een aanwijzing van de minister te dwingen tot woningbouw. Gisteren bleek echter dat de VVD de motie geen steun wil geven, tot teleurstelling van Ronnes. "Dat is erg jammer, op deze manier zien we dat de VVD niet echt wil doorpakken".
Los van de motie zei minister Van Veldhoven van Wonen gisteren dat de overheid mogelijk een actievere rol moet gaan spelen. In overleg met gemeenten en provincies zou de minister locaties kunnen aanwijzen: "Als het niet anders kan, zal ik wettelijke bevoegdheden inzetten," zo schreef ze in een brief aan de Kamer. Daarin werd Rijnenburg niet expliciet genoemd.
Een andere motie over polder Rijnenburg haalde het wel in de Tweede Kamer. Die motie kwam van D66 en de VVD en roept de minister op om in gesprek te gaan met de gemeente Utrecht om er voor te zorgen dat er op korte termijn gebouwd kan gaan worden in de polder. Deze motie is minder verstrekkend dat de motie van het CDA, en heeft dus ook minder consequenties voor Utrecht.
Het Utrechtse college wil polder Rijnenburg de komende 22 jaar gebruiken als energielandschap met windmolens en zonneweides. Coalitiegenoot D66 wil echter ook de mogelijkheid open houden om binnen die 22 jaar te beginnen met woningbouw. Een groot deel van de oppositie wil geen windmolens en juist op korte termijn beginnen met woningbouw.

REACTIE WETHOUDER

In de gemeente Utrecht zijn ze geen voorstander van bemoeienis vanuit de overheid en eventuele ministeriële aanwijzing om in polder Rijnenburg te gaan bouwen. "Wij delen hier dat er veel woningen bij moeten komen, we zijn ook echt op zoek naar plekken en hebben er al veel gevonden. We komen in de loop van het jaar met een compleet plaatje waar die woningen moeten komen", zegt wethouder Lot van Hooijdonk. Ze doelt vooral op plekken binnen de bestaande stad, zoals de Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone.
Gisteren was een raadsinformatieavond in het stadhuis en daar bleek opnieuw dat er veel verzet is tegen de komst van acht windturbines in onder meer polder Rijnenburg. Veel aanwezigen zijn inwoners en omwonenden van de polders.

NIEUWEGEIN

Doordat er al jaren niet gebouwd wordt in Rijnenburg, en omdat Utrecht ook geen aanstalte maakt om te gaan bouwen, heeft de gemeente Nieuwegein in 2015 geprobeerd om de polder terug te krijgen van Utrecht. Pas in 2001 werd Rijnenburg na een gemeentelijke herindeling Utrechts grondgebied, met als doel om er grootschalige woningbouw te realiseren. Nieuwegein heeft weinig ruimte om uit te breiden en daarom gingen in 2015 wethouder Peter Snoeren en burgemeester Frans Backhuijs in gesprek met Utrecht, met het verzoek de herindeling terug te draaien. Hierdoor zou Nieuwegein daar zelf kunnen gaan bouwen. "Conclusie van dit gesprek was dat Utrecht geen gehoor wilde geven aan ons verzoek," laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.