Inspectie: 'Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker'

© Pixabay
PROVINCIE UTRECHT - De Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) heeft een aanwijzing gegeven aan de William Schrikker Stichting. Dat is een ernstige waarschuwing voor een zorginstelling dat er zaken niet goed gaan. William Schrikker is ook actief in de provincie Utrecht, ze zijn een onderaannemer van Samen Veilig Midden Nederland. Dat bedrijf ligt al jaren onder vuur van ouders en de politiek omdat ze hun werk niet goed doen. De IGJ spreekt van een "zorgelijke situatie".
Volgens de IGJ zijn kinderen die aan de zorg van de William Schrikker Stichting zijn toevertrouwd niet veilig. De IGJ schrijft: "Eind 2018 heeft de inspectie haar grote zorgen uitgesproken over de veiligheid van de kinderen over wie de William Schrikker Stichting een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert."

RISICO'S

Nadat deze zorgen bekend werden heeft William Schrikker een verbetertraject ingezet, maar dat heeft niet geleid tot verbetering. De IGJ constateert nog steeds dat de kinderen bij de William Schrikker Stichting niet veilig zijn. "De kwaliteit is niet zodanig verbeterd dat er in alle casussen zicht en regie op veiligheid is. Hierdoor hebben kinderen de afgelopen maanden het risico gelopen dat zij verkeren in een onveilige opvoedsituatie en lopen zij dit risico nog steeds."
De kern van de kritiek richt zich op het feit dat William Schrikker onvoldoende zicht heeft op de kinderen over wie zij een jeugdbeschermingsmaatregel uitvoert. William Schrikker is onder andere verantwoordelijk voor kinderen die uit huis zijn geplaatst, maar ook kinderen die onder toezicht zijn gesteld. Het is niet duidelijk welke kinderen precies gevaar lopen. In de provincie Utrecht is Samen Veilig Midden Nederland als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdmaatregelen. De gemeentes hebben SVMN daarvoor ingehuurd. William Schrikker werkt in opdracht van SVMN. Onderdeel van SVMN is daarnaast het meldpunt Veilig Thuis Utrecht.

ERNSTIGE ZAAK

Hoofdaannemer SVMN zegt bekend te zijn met de aanwijzing. Een woordvoerder geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de activiteiten van WSS. Hij zegt: "Een aanwijzing van de Inspectie is uiteraard een ernstige zaak, die SVMN als hoofdaannemer nauwgezet zal monitoren."
Als er niet snel verbetering komt, dan zullen we SVMN verzoeken de samenwerking met WSS te heroverwegen
Dimitri Gilissen (Utrechtse VVD)
Toch blijft SVMN vertrouwen hebben in zijn onderaannemer. "We vertrouwen erop dat de WSS de aanwijzing van de Inspectie ter harte neemt en de regie op de zorg die zij verleent aanscherpt naar een voor de Inspectie acceptabel niveau. Als uit het vervolg blijkt dat er reden is om bij te sturen of in te grijpen, zullen we daarover met de WSS in gesprek gaan."

FOUTE RAPPORTAGES

Bij RTV Utrecht zijn de afgelopen jaren vele honderden, vaak aangrijpende, verhalen binnen gekomen van gezinnen die te maken krijgen met SVMN en William Schrikker. Ook bij diverse gemeenteraden zijn die klachten inmiddels bekend, zoals bij de gemeenteraad van Utrecht. Eén van de veel voorkomende klachten is dat er in rapportages van SVMN en William Schrikker onwaarheden staan. Die foute rapportages worden vervolgens gebruikt bij de kinderrechter, die veel vertrouwen heeft in die rapportages.
Hierdoor hebben kinderen de afgelopen maanden het risico gelopen dat zij verkeren in een onveilige opvoedsituatie en lopen zij dit risico nog steeds
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
In een reactie op de aanwijzing geeft William Schrikker inmiddels toe dat de verslaglegging beter moet. Ze schrijven niet altijd goed op waar ze mee bezig zijn: "De aanwijzing van de inspectie is voor ons een confrontatie met de feiten en een bevestiging van wat wij zelf ook al hadden opgemerkt in ons eigen onderzoek. We doen nog niet alle dingen goed zodat het voor alle kinderen veilig is. En we schrijven ook niet altijd goed op wat we gedaan hebben."

VERBETERING

Verder geeft de stichting toe dat ze de afgelopen jaren steken hebben laten vallen en dat kinderen bij hen niet veilig zijn. "Wij nemen resultaten van ons onderzoek en de opdracht van de inspectie serieus en gaan met elkaar hard aan het werk om dit te verbeteren."
De Utrechtse VVD is niet mild voor de William Schrikker Stichting. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: "De veiligheid van kinderen mag nooit ter discussie staan. Deze berichten zijn dan ook aanleiding om opheldering te vragen aan het college in hoeverre de veiligheid van deze kinderen gegarandeerd is. Als er niet snel verbetering komt, dan zullen we SVMN verzoeken de samenwerking met WSS te heroverwegen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.