RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

'Niets verbeterd bij Samen Veilig en Veilig Thuis'

UTRECHT - Bij Samen Veilig Midden Nederland is niets verbeterd op het gebied van waarheidsvinding en dossiervorming. Dat beweert jurist en orthopedagoog Marianne Vlaming. Zij staat ouders bij die te maken krijgen met het jeugdzorgbedrijf. Kinderen en families raken volgens haar ernstig beschadigd als ze volstrekt onterecht uit huis worden geplaatst.

Recent heeft ze een moeder bijgestaan van wie de tweejarige dochter ten onrechte door Samen Veilig bij haar werd weggehouden. De Raad voor de Kinderbescherming draaide de maatregel met spoed terug. De beschuldiging van Vlaming wordt ondersteund door verklaringen van een kinderpsycholoog en een medisch dossier, dat door RTV Utrecht is ingezien. Dat het kind met spoed is teruggeplaatst bij de ouders blijkt uit correspondentie van de Raad, die ook in bezit is van RTV Utrecht.

HONDERDEN KLACHTEN
Samen Veilig Midden Nederland ligt al jaren zwaar onder vuur. Honderden ouders hebben zich bij RTV Utrecht beklaagd over de werkwijze van het bedrijf. De organisatie voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit en heeft het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld Veilig Thuis Utrecht onder zich. Ook diverse gemeenteraden in de provincie hebben zich kritisch uitgelaten over de handelswijze van Samen Veilig. Onder druk van de politiek heeft Samen Veilig / Veilig Thuis vorig jaar een veranderagenda aangekondigd. Daarin zou aandacht komen voor de belangrijkste kritiekpunten, zoals het gebrek aan waarheidsvinding en slechte rapportages.

"Dit soort organisaties richt schade aan. Ze werken veelal vanuit een tunnelvisie."
Marga Akkerman, klinisch kinderpsycholoog

Jurist en orthopedagoog Marianne Vlaming stelt nu dat er niets is veranderd. "Er is nog steeds geen sprake van feitenonderzoek door Samen Veilig", zegt ze. "Alles hangt van suggesties, aannames en negatieve beeldvorming aan elkaar." Ook blijken rapportages niet te kloppen en op grote schaal onwaarheden te bevatten. "Samen Veilig weigert ontlastende informatie tot zich te nemen of feitelijke onjuistheden te corrigeren. Er is geen ruimte voor klachten en geen enkele sprake van zelfreflectie."

KINDEREN GEGIJZELD
Daarnaast vindt Vlaming dat Samen Veilig ouders onterecht en zonder rechtsgrond onder druk zet, als ze niet meewerken. Kinderen worden 'gegijzeld' door het bedrijf. "SVMN past nog steeds druk toe om haar eigen plannen erdoor te krijgen. Onder het mom van 'vrijwillige' hulpverlening word je als ouder gedwongen om mee te werken, omdat je kind als het ware gegijzeld wordt."

Volgens haar vertoont een recente zaak grote overeenkomsten met de zaak van de familie L. uit Utrecht. Die familie verloor bijna hun kind aan Samen Veilig doordat ze ten onrechte beschuldigd werden van kindermishandeling. Ook werden ze onder druk gezet een verklaring te ondertekenen om niet meer met de pers en politiek te praten en om juridische procedures te staken.

UIT LOGEREN
Het recente geval gaat over een meisje van twee jaar oud uit Overberg. Het meisje had moeite met eten en kreeg haar voedsel via een sonde. De moeder had veel zorg aan het kind. Toen ze daarnaast problemen kreeg op haar werk en in haar relatie werd het haar allemaal te veel. Ze zocht hulp en wilde graag dat haar dochter twee weken 'uit logeren kon', zodat ze zelf kon bijtanken. Met hulp van de gemeente werd het kind geplaatst in Driestroomhuis Helder in Cothen, een gezinshuis dat fungeert als opvanglocatie. Een medewerker vermoedde dat het meisje mishandeld en misbruikt werd door haar moeder en er volgde een melding bij Samen Veilig.

Samen Veilig hecht veel waarde aan de verklaring van de medewerkster van het opvanghuis. Vlaming zegt daarover: "Het blijkt dat de medewerker op basis van de observaties van het gedrag van het meisje conclusies trekt zonder onderbouwing. Er wordt geen gedragswetenschapper ingeschakeld om een onafhankelijke observatie te doen."

ONDESKUNDIG
Vlaming doet dat wel. Zij schakelt klinisch kinderpsycholoog Marga Akkerman in. Die zegt: "In het algemeen zijn medewerkers van zo'n organisatie helemaal niet in staat om een dergelijke observatie te doen. Gedragsobservatie is een deskundigheid die geleerd moet worden. Zonder die opleiding staan waarnemingen bol van de interpretaties."

Ik had mijn kind nooit meer teruggekregen, ik was haar definitief kwijt geweest aan Samen Veilig"
Moeder tweejarig meisje

De kinderpsycholoog observeert op verzoek van Vlaming wel hoe moeder en dochter met elkaar omgaan. Zij concludeert dat deze op een hele normale manier verloopt. Zij vindt geen aanwijzingen die de eetproblemen kunnen verklaren. Wel ziet zij beperkingen in de motoriek van het meisje, onder andere bij het kauwen. Ze vermoedt dat de problemen elders liggen en adviseert het meisje te verwijzen naar een gespecialiseerd arts. De kinderpsycholoog vindt geen aanwijzing dat moeder verantwoordelijk is voor de lichamelijke problemen bij het kind.

GROTE DRUK
Juriste Vlaming vraagt daarnaast de dossiers van de moeder op bij de diverse instellingen. "Uit die dossiers blijkt dat de ongefundeerde informatie die Driestroomhuis Helder met derden deelt, één op één wordt overgenomen." Samen Veilig besluit dat het kind niet terug kan naar de moeder. De moeder heeft op dat moment nog geen contact met Marianne Vlaming, maar wel met een advocaat. Die zegt dat hij niets kan doen, omdat er nog geen rechtszaak is geweest. Ondertussen wordt de moeder door Samen Veilig onder grote druk gezet om voor een langere periode vrijwillig afstand te doen van haar dochter.

Een kinderarts van het WKZ onderzoekt het kind en meldt dat er medisch niets mis is met het dan tweejarig meisje. Er is geen enkele reden dat het kind sondevoeding via de neus krijgt. In het dossier staat: "Medisch gezien geen oorzaak waardoor (het meisje, red.) niet zou kunnen eten. In het verleden wel veel gebeurd, opeenstapeling van diverse facetten kan hebben bijgedragen aan de huidige eetproblematiek." Deze kinderarts werkt vaker samen met Samen Veilig en Veilig Thuis en wordt vaker genoemd in zaken waarbij de ouders ten onrechte beschuldigd worden van het ziek maken van hun eigen kind.

MACHTIGING UITHUISPLAATSING
Later blijkt dat het meisje wel degelijk een aantal aandoeningen heeft. Een kinder-KNO-arts stelt vast dat het meisje vergrote amandelen heeft, die eten heel lastig maken. Deze schrijft in het dossier: "...voedingsproblemen bij zeer forse tonsillen." Toch blijft Samen Veilig volhouden dat de moeder een bedreiging is voor het kind. Omdat de moeder niet langer wil meewerken leggen ze de zaak voor aan de Raad voor de Kinderbescherming. Samen Veilig wil een ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing, zodat het kind niet meer terug kan naar de moeder.

Alles hangt van suggesties, aannames en negatieve beeldvorming aan elkaar."
Marianne Vlaming, juriste en orthopedagoog

Vlaming meldt zich namens de moeder bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze neemt de kinderpsycholoog mee. Samen Veilig weigert om onduidelijke redenen aan dat gesprek deel te nemen.

NAAR HUIS
De Raad voor de Kinderbescherming doet vervolgens een opvallende uitspraak. "Wij achten een thuisplaatsing (bij de moeder, red.) op dit moment het meest in het belang van (de dochter, red.), aangezien de gezinshuisouders hebben aangegeven niet langer de zorg voor (het meisje, red.) te kunnen dragen en de zorgen over de opvoedvaardigheden van ouders volgens de RvdK nu niet dusdanig zijn dat een voorlopige ondertoezichtstelling (en machtiging uithuisplaatsing) gerechtvaardigd is."

Vervolgens draagt de Raad op om het kind per direct weer bij de moeder onder te brengen. Daarop gaat het kind naar een ziekenhuis in Winterswijk. Daar worden de amandelen verwijderd. Daarnaast stelt de arts in Winterswijk vast dat er iets mis is met de oren van het meisje waardoor ze slecht kan horen. Ook dat was door de arts in het WKZ over het hoofd gezien. Het meisje krijgt zogenoemde 'buisjes'.

De advocaat van de moeder wilde niet ingrijpen, Vlaming deed dat wel. Het doet de moeder verzuchten: "Ik heb geen eerlijke kans gekregen. Als ik Marianne Vlaming niet had ingeschakeld had ik mijn kind nooit meer teruggekregen, ik was haar definitief kwijt geweest aan Samen Veilig." Kinderpsycholoog Marga Akkerman voegt daaraan toe: "Dit soort organisaties richt schade aan. Ze werken veelal vanuit een tunnelvisie. Waarom bieden ze geen hulp in plaats van ouders en kinderen zo te tergen?"

DUBIEUZE ROL
Ook de rol van de gemeente Utrechtse Heuvelrug lijkt dubieus. Nadat de tweejarige dochter al lang weer thuis is, valt er een beschikking op de mat, het kind mag volgens de gemeente geplaatst worden bij Driestroomhuis Helder tot 14 juli 2020. Volgens de beschikking zou de moeder dat verzocht hebben. Die weet van niets, en zegt over de beschikking: "Dit lijkt op een sterk staaltje frauduleus handelen." Ook Marianne Vlaming ziet dit zo: "Kennelijk moet het optreden van de gemeente in deze zaak achteraf nog even schoongepoetst worden." De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil niet inhoudelijk reageren op de beschuldiging.

RTV Utrecht heeft Samen Veilig Midden Nederland om een reactie gevraagd. Het jeugdzorgbedrijf wil niet op de zaak ingaan en verwijst naar de door hen opgestelde veranderagenda en een rapportage aan de aangesloten gemeentes.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -