RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Eerste digitale raadsvergadering in Utrecht: 'Eigen verantwoordelijkheid eerst'

UTRECHT - De Utrechtse gemeenteraad heeft vanmiddag voor het eerst digitaal vergaderd. Dat ging met vallen en opstaan, maar de tevredenheid overheerst. Het ging om een zogenoemde Raadsinformatiebijeenkomst (RIB), waarbij raadsleden vragen konden stellen aan burgemeester Jan van Zanen over de coronacrisis.

In zijn beantwoording benadrukte Van Zanen nogmaals dat dit een crisis is die we met zijn allen moeten oplossen. Op de vraag of politie en BOA's hun handhavingstaak wel aankunnen antwoordde Van Zanen dat handhaving een zaak 'van ons allemaal' is.

Hij doelt daarmee op het feit dat hij vindt dat burgers elkaar moeten aanspreken als die zich niet aan de voorschriften houden. De burgemeester is zich bewust van het feit dat dat lastig kan zijn. Hij gaf het voorbeeld dat niet elke ouder overtuigend kan overkomen op een weerbarstige puber. Ook politie en BOA's zullen mensen vooral aanspreken op hun gedrag, pas als het niet anders kan zullen ze handhaven met bijvoorbeeld boetes, benadrukte de burgemeester.

ANDERE PRIORITEITEN

Ook gaf hij aan dat de politie en BOA's wel andere prioriteiten stellen. Zo wordt er op dit moment geen aandacht meer besteed aan zogenoemde weesfietsen. Dat zijn fietsen zonder eigenaar die verpieteren in de openbare ruimte. Die fietsen staan vaak in de weg of nemen schaarse ruimte in.

Ook sprak de burgemeester zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de inmiddels zeven Utrechters die aan het virus zijn overleden. Alle raadsleden benadrukten dat ze veel lof hebben voor de inzet van de burgemeester, maar ook voor alle hulpverleners.

De raad is wel bezorgd of er geen groepen hulpverleners en anderen die zich inzetten voor de bestrijding van de crisis overbelast raken. De burgemeester gaf aan dat daar oog voor is, en dat er gewerkt wordt in shifts.

HAPERENDE INTERNETVERBINDING

De digitale vergadering was een experiment waarover men in het algemeen tevreden is. RIB-voorzitter Anne-Marijke Podt (D66) haalde het einde van de vergadering niet: haar internetverbinding begaf het. Toch is ze tevreden: "Het nadeel is dat je elkaar niet ziet, er is geen non-verbale communicatie. Dat is wel lastig, want je kan niet zien wie wat wil zeggen. En ik als voorzitter kan geen knikje geven om te laten blijken dat ik dat gezien heb. Met elkaar vergaderen is dus beter, maar digitaal vergaderen is beter dan niets doen."

Opvallend aan de vergadering was tenslotte dat de raadsleden, maar ook de burgemeester elkaar regelmatig met de voornaam aanspraken. In een normale vergadering is dat not done en worden politici die dat doen gecorrigeerd door de voorzitter.


Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -