Woningcorporaties in provincie Utrecht gaan huren niet bevriezen, wel maatwerk en coulance

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
PROVINCIE UTRECHT - Woningcorporaties in de provincie Utrecht gaan de huren niet bevriezen vanwege de coronacrisis. Ze willen huurders die in problemen komen zeker helpen, maar stellen ook dat ze de inkomsten zelf nodig hebben.
De roep om de huren deze zomer niet te verhogen, klonk vanmorgen in de Tweede Kamer. GroenLinks, SP en PvdA willen voorkomen dat mensen door de coronacrisis in de problemen komen. De linkse oppositiepartijen vinden de spoedwet van het kabinet om huurders te beschermen onvoldoende. Het kabinet is het daar niet mee eens. Minister Stientje van Veldhoven benadrukt dat zowel in de vrije sector als bij corporaties maatwerk wordt geleverd om huurders te beschermen. Ook voelt ze niks voor voorstellen van de oppositiepartijen om voorlopig geen enkele opzegging van tijdelijke huurcontracten meer te accepteren.
PvdA-leider Lodewijk Asscher hoopt dat het kabinet nog tot inkeer komt. Morgen is er een Kamerdebat over de kwestie.

PORTAAL

Huren in de sociale sector kunnen tot 6,6 procent stijgen per 1 juli. Woningcorporatie Portaal in Utrecht laat weten dat het komende zomer een beperkte huurverhoging doorvoert, net als voorgaande jaren. "Voor de lagere inkomens betekent dat alleen correctie voor de inflatie, voor gestegen prijzen. Dat geldt voor ruim 80 procent van onze huurders", stelt een woordvoerder. "Lonen en uitkeringen stijgen mee met de inflatie. Voor deze mensen gaat hun koopkracht er dus niet op achteruit. Daarnaast houden we voor sommige huurders de huur gelijk of verlagen die. Voor mensen met een hoger inkomen (boven de 43.574 bruto per jaar) stijgt de huur wel meer."
De huuraanpassing uitstellen of helemaal niet door laten gaan, is een algemene maatregel die voor alle huurders zou gelden, maar lang niet iedereen nodig heeft, stelt Portaal. "Daarnaast hebben we deze huurinkomsten keihard nodig om nieuwe huizen te bouwen voor woningzoekenden, én voor het onderhouden en verduurzamen van onze bestaande woningen. Voor het woongenot van ál onze huurders dus."
Portaal zegt te geloven in oplossingen op maat. "Ons kernpunt is volstrekt helder: bewoners die door de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen, helpen wij. We laten niemand in de kou staan en niemand komt op straat te staan. Toch laten we de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli wel doorgaan. Waarom doen we dat? Omdat we geloven dat maatwerk bieden beter is. Als een bewoner bij ons aanklopt voor hulp, kijken we samen naar zijn of haar persoonlijke situatie en de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling en regelingen van de overheid of in hun gemeente."

MITROS

Woningcorporatie Mitros in Utrecht zegt eveneens niet af te zien van een huurverhoging. Ook hier gaat het om een inflatiecorrectie, net als voorgaande jaren. "We hebben veel aandacht voor de financiële situatie van onze huurders, zeker dit jaar als gevolg van de coronacrisis. Alles overwegend, zal er per 1 juli een huurverhoging komen. Voor de meeste huurders van Mitros is dit 2,6 procent. Huurders met een laag inkomen, die een huur betalen tussen 663 en 737 euro, krijgen een huurverhoging van 1,7 procent. Overigens worden kwetsbare huurders ook beschermd met huurtoeslag. Er is verder een pakket aan maatregelen voor deze huurders samengesteld, die we binnenkort ook uitgebreid onder de aandacht zullen brengen."

DE ALLIANTIE

De Alliantie in Amersfoort gaat de huren ook niet aanpassen. Per 1 juli komt er een tariefsverhoging. Ook De Alliantie stelt de inkomsten hard nodig te hebben, maar benadrukt dat het huurders wil helpen die in de problemen komen. "We zijn er altijd voor onze huurders en zeker in deze bijzonder moeilijke tijd. Elke situatie is anders en daar spelen we op in. We kijken samen met onze huurders naar de mogelijkheden."

WOONGOED ZEIST

Ook Woongoed Zeist kiest voor een gematigde huurverhoging. "Namelijk alleen de inflatie van 2019. Daarnaast zijn we coulant als mensen problemen hebben met het betalen van de huur. Huurders die door corona in betalingsproblemen komen, vragen we om zich bij ons te melden.

JUTPHAAS WONEN

Jutphaas Wonen heeft besloten om dit jaar een gematigde huurverhoging door te voeren. In alle gevallen gaat het om 2,6 procent inflatiecorrectie. "We maken geen gebruik van de mogelijkheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging en we blijven ruim onder de toegestane maximale percentages van 5,1 procent en van 6,6 procent. We sluiten hiermee bovendien aan bij het Sociaal Huurakkoord dat door de Woonbond en door koepelorganisatie Aedes is gesloten. Huurders die door omstandigheden moeite hebben om hun huur te betalen, kunnen bij ons een verzoek indienen voor huurbevriezing of huurverlaging. Dit is individueel maatwerk. In deze bijzondere tijd waarin veel mensen getroffen worden door de coronamaatregelen, gaan we coulant om met deze verzoeken. We besteden hier in onze communicatie extra aandacht aan."

HEUVELRUG WONEN

Heuvelrug Wonen komt ook met een inflatiecorrectie en stuurt daarnaast een brief sturen naar zo'n duizend huurders met een laag inkomen die een huur betalen tussen 663 en 737 euro. Zij kunnen een formulier invullen en eventueel aanspraak maken om coulance.

LEKSTEDE

LEKSTEDEwonen, actief in de gemeente Vijfheerenlanden, komt ook met een huurverhoging. "In overleg met en op verzoek van het Huurdersberaad (vertegenwoordiging van huurders), kunnen wij die per 1 juli onder het inflatiepercentage van 2,6 procent houden. Dit geldt voor al onze sociale huurwoningen (huurprijs onder 737,14 euro) in de gemeente Vijfheerenlanden. Dus voor alle huurders, waarbij er geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. Daarmee geven wij concreet invulling aan het betaalbaar houden van onze woningen. Dat is voor LEKSTEDEwonen een belangrijk uitgangspunt. Als maatschappelijk betrokken organisatie willen wij dat ook graag zo houden. Wij zijn er immers voor de lagere inkomens en voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Zeker ook in deze bijzonder tijd, waarin veel mensen te maken hebben met onzekerheden en (mogelijke) inkomensterugval te maken hebben. Hiervoor kunnen zij ook een beroep doen op een betalingsregeling en denken wij actief mee met onze huurders."

GROENWEST

GroenWest in Woerden kiest, net als vorig jaar, voor een inflatievolgende huurverhoging. "Vanwege de coronacrisis heeft de woningcorporatiesector met de minister afgesproken coulant te zijn voor huurders die niet de maandelijkse huur kunnen betalen. In dat geval zoeken we dus maatwerkoplossingen voor huurders die dat nodig hebben. Iets wat wij als GroenWest altíjd al zoveel mogelijk proberen te doen. Wij vragen onze huurders om contact met ons op te nemen, zodat we met elkaar kunnen bekijken wat de mogelijkheden (maatwerk) zijn. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.