Waterschap krijgt nog een jaar om vervuilde Westdijk Bunschoten te herstellen

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De last onder dwangsom van maximaal 750.000 euro die de gemeente Bunschoten aan waterschap Vallei en Veluwe heeft opgelegd voor het opruimen van de vervuilde Westdijk, is rechtmatig geweest. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.
Wel had de gemeente het waterschap moeten betrekken bij het advies van een extern verkregen bureau, dat de gemeente adviseerde over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Het waterschap hoeft de dwangsom echter niet te betalen, als het de Westdijk voor 1 november 2021 afgraaft en herstelt. Daarmee heeft het waterschap opnieuw een jaar uitstel gekregen. "We zijn blij dat de Raad van State ons beroep gegrond heeft verklaard", aldus bestuurder Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe.
Tegelijkertijd vindt de bestuursrechter dat de dwangsom wel terecht was, omdat het waterschap zich niet genoeg heeft ingespannen om bodemverontreiniging te voorkomen en op te lossen.

VERONTREINIGING

Met de uitspraak krijgt het waterschap voor de vierde keer uitstel om de verontreinigde Westdijk schoon te maken. "We zijn blij dat de Raad van State ons beroep gegrond heeft verklaard. De opschorting van de termijnen lijkt voldoende om de maatregelen uit het plan van aanpak uit te voeren", laat Gaynor weten.
Ook verantwoordelijk wethouder van de gemeente Bunschoten Wim de Jong is tevreden. "Inhoudelijk kunnen wij uit de voeten met de uitspraak. Deze ligt in het verlengde van wat de samenwerking met het waterschap nu beoogt: een spoedige verwijdering van de TGG en daarmee het oplossen van de grondwaterverontreiniging."
Een twee kilometer lang gedeelte van de dijk werd in 2016 opgeleverd met 120.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG): gelijk aan 4000 vrachtwagens. In het najaar van 2016 werden de sloten schoongespoeld, omdat er hoge concentraties zout en sulfaat in gevonden werden. Harde regen zorgde ervoor dat de TGG langs de Westdijk in het water spoelde. Zo kwamen zware metalen en zouten in de bodem en het grondwater en daarna ook in het oppervlaktewater terecht.
Op een bordje van het waterschap op de dijk staat dat het water ongeschikt is als drinkwater voor (huis)dieren
Op een bordje van het waterschap op de dijk staat dat het water ongeschikt is als drinkwater voor (huis)dieren © RTV Utrecht / Jordi de Jong

DWANGSOM

Een jaar later bleek uit grootschalig bodemonderzoek van Vallei en Veluwe dat de TGG inderdaad vervuild was en dat de grond niet aan wet- en regelgeving voldeed. In het zand zaten meer en andere zware metalen dan op het bijgeleverde certificaat van leverancier ATM Moerdijk was aangegeven. Het waterschap stelde aannemer FL-Liebregts aansprakelijk.
De gemeente Bunschoten besloot half november 2017 om het waterschap aansprakelijk te stellen. Als het waterschap voor 1 maart 2018 geen plan van aanpak indiende en de grond niet voor 1 november 2018 had afgegraven, zou de gemeente een dwangsom van 150.000 euro per week opleggen, met een maximum van 750.000 euro.

34 MILJOEN EURO

Half mei 2018 werd duidelijk dat de grond nog vuiler was dan gedacht. De Westdijk bleek niet alleen verontreinigd te zijn met zouten en zware metalen; ook werd er benzeen en de 'potentieel zeer zorgwekkende stof' GenX aangetroffen. Hoewel er volgens de GGD nauwelijks gezondheidsrisico's voor mensen waren, wilde het waterschap geen risico nemen en besloot het op 4 juli 2018 om de grond af te graven. Dat lukte echter niet voor november dat jaar en het gemeentebestuur hoorde ook dat het saneren pas in 2019 van start kon gaan.
Ook in 2019 liet het waterschap weten dat de gestelde termijnen niet haalbaar waren, waardoor de gemeente de deadlines beide keren nog eens met een jaar verlengde. Omdat de Raad van State nu pas uitspraak doet, bijna twee maanden na de laatste deadline van 1 maart 2020, krijgt het waterschap nog een jaar uitstel tot 1 maart en 1 november 2021.
Inmiddels heeft het waterschap in februari een eerste plan van aanpak ingediend, waar mee in is gestemd. "Het waterschap werkt samen met de betrokken partijen, waaronder de gemeente Bunschoten, aan de uitvoering van het plan van aanpak. Het wachten op de uitspraak heeft geen invloed gehad op de voortgang van het project. We werken onverminderd door aan het realiseren van een mooie, schone en veilige Westdijk", stelt Gaynor van Vallei en Veluwe. "Wij hebben er vertrouwen in dat het waterschap dit voortvarend blijft oppakken", reageert wethouder De Jong. De herstelwerkzaamheden gaan 34 miljoen euro kosten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.