Woningbouwplannen Paleis Soestdijk aangepast, gat van dertien miljoen bijna gedicht

© RTV Utrecht
SOESTDIJK - De woningbouwplannen voor het terrein van Paleis Soestdijk worden aangepast en verminderd. Dat is de belangrijkste uitkomst van een akkoord tussen betrokken partijen om het paleis te restaureren. Een eerder plan viel niet goed bij de gemeenteraad van Baarn en de provincie. Er werd teveel gebouwd ten koste van groen. Het aantal huizen dat wel gebouwd mocht worden, leverde te weinig geld op voor de restauratie.
En dus gingen de partijen opnieuw om de tafel om een gat in de begroting te vullen van 13 miljoen euro. In plaats van villa's komen er nu appartementen. Er komen zeventig tot tachtig woningen in plaats van de geplande honderd. Er is daarom minder bouwgrond nodig en zo blijft er meer natuur gespaard. Daarnaast gaat er gebouwd worden op een gedeelte van het terrein waar de natuur het minst beschadigd zal worden. Die aanpassing levert 5,5 miljoen euro op. Daarnaast doet de provincie een duit in het zakje en staat de eigenaar van het paleis garant voor het resterende tekort van 4,6 miljoen euro.
"Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen", aldus alle betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht.
De woningbouwplannen voor Paleis Soestdijk zijn aangepast

RISICO

Een ander belangrijk punt is dat eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep ook een hand in eigen boezem steekt. Er wordt nu geprobeerd om nog extra subsidies los te peuteren, zowel provinciaal, landelijk als Europees. Als dit mislukt staat de investeerder uiteindelijk garant voor een gat van bijna vijf miljoen euro, wat nu nog niet is gedicht.
"MeyerBergman Erfgoed Groep heeft aangegeven veel waarde te hechten aan het behoud van het paleis als cultureel erfgoed en is in dat verband bereid het uiteindelijk resterende tekort, te weten 4,6 miljoen euro, als risico in de ontwikkeling te accepteren", aldus alle partijen in een gezamenlijk persbericht.

VERKEER

De provincie doet een duit in het zakje door verkeerswerkzaamheden die in de regio gepland waren, te combineren met de restauratie van Paleis Soestdijk. "We hadden al plannen met deze weg", legt Gedeputeerde Huib van Essen uit. "Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. En dat kunnen we nu slim combineren." Dat levert een besparing op van 1,5 miljoen euro.

NIEUWE BESTEMMING

De nieuwe eigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), kocht het paleis en het bijbehorende landgoed eind 2017. Het terrein wordt een evenementencentrum voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook komen er werkruimten voor innovatieve projecten, een hotel en horeca. De woningen op het landgoed zijn bedoeld om de restauratie van het monument te financieren.
Het bos waar de woonwijk gepland is, heeft een beschermde status en is daarom volgens de provincie te waardevol om te kappen. Ook de gemeenteraad vond de aantasting van de natuur te groot. Deze partijen besloten dat de eigenaar niet de gewenste 6,1 hectare mocht bebouwen, maar slechts 2,9.

ONDERZOEK

Om toch mee te werken aan een oplossing voor het financiële tekort, dat geen elf maar dertien miljoen bleek te zijn, nam de gemeente Baarn een onderzoeksbureau in dienst. Onder leiding van de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong, vonden gesprekken plaats tussen de betrokken partijen.
De gemeente Baarn hoefde hier echter niet aan mee te betalen. De onderzoekskosten die Baarn zou moeten betalen, heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep voor zijn rekening genomen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.