Bewoners Overvecht bezorgd over bouw van duizenden woningen in de wijk

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
UTRECHT - Inwoners van de Utrechtse wijk Overvecht willen graag het groen in de wijk behouden. Ze reageren daarmee op de woningbouwplannen van het samenwerkingsverband Werkplaats Overvecht. Die eerste plannen zijn gisteren met bewoners besproken.
Zo'n 80 bewoners deden vanavond mee aan de videovergadering van het Wijkplatform. Ze willen vooral de vele groenstroken en parken behouden in de wijk en die niet opofferen voor woningbouw. Luc Dietz van Werkplaats Overvecht, een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties, gaf een toelichting op de plannen. Ook andere leden van de Werkplaats namen deel aan de vergadering.
De organisatie wil tussen de 1700 en 8900 woningen bouwen in de wijk om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Vooral woningen voor mensen met middeninkomens staan op het programma. Dat past weer binnen de plannen van de gemeente Utrecht. Die wil dat het aantal sociale huurwoningen in de wijk afneemt en dat daarmee de leefbaarheid in de wijk verbetert.

DE GAGEL

De eerste plannen van Werkplaats Overvecht gaan over park De Gagel midden in Overvecht. Veel bewoners ervaren het park als onveilig vooral in de avond en 's nachts. Werkplaats Overvecht wil met extra woningen de toezicht op het park verbeteren. Vervolgens kan met de inkomsten van die woningbouw worden geïnvesteerd in voorzieningen voor de buurt.
Bewoners rondom het park zien het liefste dat de hoogbouwflats rond De Gagel gerenoveerd worden of zelfs gesloopt. Dat zou goed zijn voor de buurt. Daarnaast pleiten bewoners voor meer verlichting in het park, het snoeien van het groen en meer handhaving. Dat zou de veiligheid in park De Gagel volgens hen het meeste vergroten.

TRAMBAAN

In de eerste plannen staan ook voorstellen om het openbaar vervoer te verbeteren. De mogelijkheid van een trambaan wordt niet uitgesloten. Ook de verkeersveiligheid staat op het programma: nu zijn er in de wijk vooral brede wegen die uitnodigen tot hard rijden. Bewoners vragen zich af of er groen opgeofferd moet worden voor een trambaan of een busbaan. Ze zitten daar niet op te wachten. Dietz van Werkplaats Overvecht gaf tijdens de vergadering aan dat ze graag draagvlak willen in de buurt en de plannen ook willen aanpassen als dat aan de wensen van de Overvechters tegemoetkomt.

MEEPRATEN

Werkplaats Overvecht wil de verdere plannen per buurt voorleggen aan bewoners, zodat er ook echt over details gesproken kan worden. Hoe de inspraak van bewoners verder georganiseerd gaat worden, wordt nog verder uitgewerkt. Ook de gemeente zal meepraten over de verdere invulling van de plannen.
Utrecht wil al langer de wijk verbeteren en heeft daar ook een voorstel voor, het zogeheten Omgevingsprogramma. Wat de gemeente van de plannen van Werkplaats Overvecht vindt, is nog niet duidelijk. Daar is nog iets meer tijd voor nodig. De ambitie is wel om de wijk Overvecht de komende 20 jaar aanzienlijk te verbeteren.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.