Explosie van bijstandsgerechtigden in Utrecht

© RTV Utrecht / Bas Teunissen
PROVINCIE UTRECHT - De gemeente Utrecht voorziet een explosie van het aantal mensen dat in de bijstand belandt. Dat zei wethouder Linda Voortman (GroenLinks) dinsdagavond in de gemeenteraad. Die was in een commissie bij elkaar om voor de derde keer binnen een week te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor de stad.
Wethouder Voortman verwacht eind volgend jaar een totaal van 13.700 mensen die een dergelijke uitkering zullen aanvragen. Voor het begin van de crisis waren dat er 9.400. De wethouder baseert zich daarbij op de voorspelde krimp van de economie met 8%.

WERKEN IN DE DISTRUBUTIE

Het debat was deels een herhaling van zetten van eerdere vergaderingen over dit onderwerp. De partijen in de gemeenteraad hebben vooral veel wensen. Het college schetst vervolgens een somber beeld. Het aantal mensen dat in de bijstand terecht zal komen was daar een voorbeeld van.
Voortman schrikt van die toename, en zegt dat de gemeente actief gaat proberen mensen naar werk te geleiden. "Iemand die vorige week in de horeca werkte kan best morgen in de distributie beginnen want daar is nog wel werk genoeg."

GRATIS MONDKAPJES

Het debat kende net als vorige week een stortvloed aan onderwerpen. Veel partijen pleitten voor het verstrekken van gratis mondkapjes voor minima. De wethouder zei toe dat ze wil onderzoeken of dat mogelijk is, bijvoorbeeld via de voedselbanken. Een andere optie is dat mondkapjes op het stadskantoor ter beschikking worden gesteld voor mensen met een U-pas, een kortingspas voor minima.
En ander heikel punt zijn de zomerscholen. In de zomerscholen werden leerlingen met een achterstand bijgespijkerd. Het initiatief was juist voor dit jaar geschrapt, omdat de coalitie van GroenLinks en D66 er geen geld meer voor over had. Maar nu is deze vorm van onderwijs weer van stal gehaald. Veel partijen, zoals de ChristenUnie en de PvdA braken een lans voor herinvoering van een breed aanbod aan zomeronderwijs. Maar ook GroenLinks en D66 zijn nu ineens weer voorstander. Heleen de Boer (GroenLinks): "Organiseer in de zomer activiteiten zoals de zomerschool om ervoor te zorgen dat juist kinderen met achterstanden niet nog verder achterop raken."

GEEN INVLOED

Wethouder Anke Klein (D66) benadrukte dat het geld voor de zomerscholen van het rijk komt. De bemoeienis van de gemeente is gering, de schoolbesturen moeten de subsidie zelf aanvragen. De oproep van diverse partijen dat de zomerschool zo breed mogelijk moet worden opgezet, kon de wethouder dan ook niet echt honoreren, ze beloofde de regie te nemen, maar invloed heeft ze maar beperkt. Wel komen leerlingen van de basisschool, middelbare school en MBO in aanmerking.
Jony Ferket D66 wierp zich tijdens het debat met name op voor de ZZP-er. En dat was tegen het zere been van Rick van der Zweth (PvdA) en Heleen de Boer (GroenLinks) die vinden dat er veel meer groepen in de samenleving zijn die het door de crisis moeilijk hebben, zoals mensen met een nul-urencontract of een flex-contract of met een tijdelijke aanstelling.

EXTRA TESTSTRATEN

Veel discussie was er over teststraten. De vierde teststraat in de provincie zou in Utrecht moeten komen. GroenLinks en Student & Starter pleitten voor een teststraat die ook voor mensen te voet en met de fiets genomen moet kunnen worden, immers niet iedereen heeft een auto. De VVD vond dat uit oogpunt van veiligheid niet verstandig: "Mensen die zich willen laten testen, die hebben klachten, en als je klachten hebt dan mag je niet met het openbaar vervoer," zei Dimitri Gilissen (VVD).
Wethouder Eelco Eerenberg (D66) bediende de raad op haar wenken. Er komen twee teststraten bij, in de gemeente Utrecht. De eerste gaat al aanstaande donderdag open op de Koningsweg en is speciaal bedoeld voor fietsers en voetgangers. Over een paar weken komt er in de Cartesiusdriehoek op de Koploperstraat een extra teststraat voor automobilisten. Volgens Eerenberg is testen essentieel om dit 'levengevaarlijke virus' onder controle te houden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.