RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Gemeenteraden worstelen met vergaderingen: 'We willen graag weer debat'

PROVINCIE UTRECHT - Na een paar maanden digitaal vergaderen, zijn de gemeenteraden van Woerden en Montfoort weer terug in de eigen raadszaal. Andere gemeenten zijn daar soms nog niet aan toe of ze wijken uit naar grotere ruimtes, maar overal wordt in ieder geval druk nagedacht over de manier waarop het debat gevoerd kan worden. "Je wilt elkaar op een gegeven moment wel weer in de ogen kunnen kijken."

Montfoort heeft nu plastic schermen geplaatst, zodat raadsleden wel weer veilig naast elkaar kunnen zitten. "We hadden niet genoeg ruimte om iedereen anderhalve meter afstand te laten houden en hebben nu gekozen voor deze oplossing", zegt griffier Milan Lucassen. "In de vorige cyclus hebben we digitaal vergaderd, maar als het niet per se meer hoeft, dan liever niet. Het was allemaal goed te volgen, maar het is toch minder. Je wilt toch het liefst dat er echt een debat plaats kan vinden."

TESTEN
In Woerden paste het volgens Sanne van den Hoek, communicatie-adviseur van de griffie, gelukkig wel en hebben ze geen schermen nodig. "We hebben een hele mooie grote raadszaal, dus dat past makkelijk. We zijn wel begonnen met kleinere commissievergaderingen. Zo kunnen we ook even testen hoe het gaat."

Per onderwerp zitten nu alleen de woordvoerders bij elkaar om de tafel. Dat was volgens Van den Hoek niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk een logische keuze. "Daar vindt toch een groot deel van het debat plaats. Dat hebben we echt het meeste gemist."

MOGELIJKHEDEN
Utrechtse gemeenteraden kijken nu zo goed en kwaad als het kan naar de mogelijkheden in de anderhalve metersamenleving. Er gelden momenteel beperkingen voor bijeenkomsten met meer dan dertig personen, maar wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals raadsvergaderingen mogen weer wel. Deze zijn toegestaan voor maximaal honderd personen, die alleen wel anderhalve meter van elkaar moeten zitten.

"Dat gaat bij ons dus niet passen", zegt Anne Marie Kortleve, voorlichter bij de griffie in Utrecht. De gemeenteraad van Utrecht kiest daarom voor 'een mix'. "In principe vergaderen we digitaal, tenzij er geheime onderwerpen als aanbestedingen aan bod komen of als er veel debat is. Als online debatten langer dan anderhalf uur duren, dan wordt het voor veel mensen moeilijker te volgen. De fractievoorzitters van de partijen beslissen voor elk debat of het digitaal kan of dat er in een kleinere groep vergaderd kan worden in de raadszaal."

PRODENTFABRIEK
Andere gemeenten zoeken de ruimte juist elders. Amersfoort, bijvoorbeeld, vergadert tot het zomerreces nog zeker twee keer in de Prodentfabriek, een oude fabriekshal die nu in gebruik is als evenementenlocatie. Baarn is uitgeweken naar restaurant Groot Kievitsdal. "Dat hebben we nu één keer gedaan en daar gaan we voorlopig mee door", zegt raadsgriffier Nelleke Both. De vergaderingen worden live op internet uitgezonden, maar er is geen ruimte voor publiek. Voor de pers is nog wel een hoekje gevonden, maar "ze moeten wel 48 uur voor aanvang een plek reserveren".

Een soortgelijke beperking geldt ook in Utrecht en in Woerden zijn "goede afspraken gemaakt met de lokale journalist die trouw de vergaderingen bezoekt". "Het is eigenlijk net als in de horeca", zegt Anne Marie Kortleve over de situatie in Utrecht. "Je reserveert van tevoren een plek, waarbij je moet aangeven dat je niet ziek bent. Verder zijn ook hier dezelfde maatregelen, zoals goed je handen wassen en pompjes met desinfectiemiddelen."

PUBLIEK
In Woerden hebben ze inmiddels een enigzins afgeschermde tribune weten te maken en is er ook al weer publiek welkom. "Je wil als raad toch graag dat er af en toe mensen komen kijken. Zo veel als veilig kan", zegt Sanne van den Hoek. "We werken nu hard toe naar de eerste volledige raadsvergadering op 16 juli. Daarna gaan we rond het reces wel weer kijken naar de mogelijkheden. Je kijkt in deze tijden toch veel minder ver vooruit."

GEZONDHEID
De tijdelijke wet die mogelijk maakt dat gemeenteraden ook digitaal kunnen vergaderen blijft in ieder geval tot 1 september van kracht. Daarna volgt een evaluatie en de wet kan - als de situatie daar nog om vraagt - ook weer met twee maanden verlengd worden. In Lopik houden ze nu in ieder geval tot 1 september vast aan de digitale vergaderingen, "omdat enkele raadsleden tot een risicogroep behoren. Daarnaast werken de partners van twee raadsleden in de zorg. Fysiek vergaderen is daarom geen optie", zo meldt de griffie in Lopik.

Ook in Montfoort blijft de gezondheid een punt van zorg. "Als je vroeger een kuchje had, dan kwam je gewoon. Nu moet je thuisblijven. Daar worstelen we wel mee. We zoeken daarom ook nog naar een hybride vorm, waar raadsleden ook thuis toch mee kunnen doen", aldus griffier Lucassen.

AANVOELEN
Lucassen zegt blij te zijn dat de raad weer terug is in zijn eigen zaal, maar vraagt zich nog wel af of "een goed debat ook echt mogelijk is in zo'n klinische omgeving, met schermen tussen de tafels". Maar het was echt wel tijd voor een volgende stap. "Elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar kunnen aanvoelen, dat is nou eenmaal iets wat minder makkelijk gaat op de digitale manier."


Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -