'Noordelijke Randweg Utrecht moet Rijksweg worden'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
PROVINCIE UTRECHT - Meerdere partijen in de Utrechtse raad willen graag dat de Noordelijke Randweg, tussen het tuincentrum en crematorium Daelwijck wordt overgedragen aan het Rijk of de provincie. Dat zou een oplossing zijn voor de financiële problemen. De Noordelijke Randweg (NRU) kent nu nog drie rotondes. Zowel de gemeente, de provincie als het rijk willen de weg graag opwaarderen om de doorstroming te verbeteren. Daarbij zouden de rotondes moeten worden omgebouwd tot ongelijkvloerse kruisingen.
Er wordt al jaren gepraat over de plannen. Vooral de ongelijkvloerse kruisingen zijn een eindeloos onderwerp van debat. Er is geld om de rotondes te vervangen door viaducten, maar dan komt de NRU hoog te liggen en dat zou voor veel overlast in de wijk Overvecht kunnen zorgen. Daarom wil een meerderheid in de gemeenteraad in plaats van viaducten tunnels aanleggen. Dat is aanzienlijk duurder.

Second opinion

Voor het uitbreken van de Corona-crisis gaf wethouder Lot van Hooijdonk aan experts de opdracht om het hele project nog eens door rekenen. Daaruit bleek dat het project veel duurder wordt dan aanvankelijk gedacht. Dat komt onder andere doordat aannemers hun prijzen hebben verhoogd. Daardoor ontbreekt het geld voor drie onderdoorgangen nu helemaal. Daarover sprak de gemeenteraad donderdagavond. Diverse partijen kwamen met alternatieven.
Zo wil Bülent Isik van de PvdA het hele project vertragen om zo geld te besparen. Van Hooijdonk denkt daarentegen dat vertragen niets oplevert, ze denkt eerder dat de kosten oplopen. Ook wilde Isik de snelheid op de Zuilense Ring verlagen, desnoods naar 50 km/u, maar ook daar ziet Van Hooijdonk geen heil in.

Geld uit Brussel

Meerdere partijen willen dat de wethouder extra geld gaat vragen bij de provincie, het rijk of desnoods bij de EU in Brussel. GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleiten voor een pas op de plaats, zij denken dat het beter is de NRU te laten zoals hij nu is, dan een oplossing met viaducten.
Zowel coalitiepartij D66 als oppositiepartij CDA pleiten ervoor om de weg af te stoten. Nu is het nog een gemeentelijke weg. De partijen willen dat de wethouder onderzoekt of het geen provinciale weg of Rijksweg zou kunnen worden. Maar ook daar wordt Van Hooijdonk niet enthousiast van: "Het probleem van de financiën is dan niet weg. Dit is niet aantrekkelijk voor de andere partijen. Ik ben er geen voorstander van, omdat we dan grip verliezen op het vergroten van de leefbaarheid van Utrecht." Ze doelt daarmee op het feit dat Rijk en provincie vooral kijken naar de doorstroming van de weg, terwijl de gemeente ook wil kijken naar vermindering van de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit wil verbeteren.

Westelijke Stadsboulevard

De raad sprak ook over de Westelijke Stadsboulevard (WSB). Dat is de weg van Overvecht naar Oog in Al. Het college wil die vierbaansweg versmallen tot tweebanen, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers, en de oversteekbaarheid zou toenemen. Ook dat project kampt met een tekort aan geld. Van Hooijdonk stelt voor om op het ontwerp te bezuinigen. Verder haalt ze nog 6 miljoen euro uit een ander potje, waardoor het allemaal net zou kunnen.
De VVD ziet dat anders. Marijn de Pagter stelt voor om het project WSB voor het grootste deel te schrappen. Het geld dat dan vrijkomt zou naar de NRU kunnen. Over twee weken komt hij met een alternatieve begroting. Alleen het 'Fris Alternatief' wil de VVD wel uitvoeren. Dat is het onderdeel van het traject bij de Thomas à Kempislaan. Die moet helemaal opgeheven worden en tot park worden omgetoverd. Het verkeer moet dan gaan omrijden om het Thomas à Kempisplantsoen heen. Dat is nu nog een verkrotte woonwijk, die eigenlijk tegen de vlakte moet.
Een ruime meerderheid van de raad is voor het Fris Alternatief. Zij manen het college om vaart te maken met de nieuwbouw in het Thomas à Kempisplantsoen, waardoor er ruimte ontstaat de weg te verleggen. Een ruime meerderheid ziet niets in het voorstel van de VVD. GroenLinks, D66 en Student & Starter willen juist dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg van de nieuwe Stadsboulevard. Daar gaat in de toekomst meer verkeer rijden dan nu het geval is. GroenLinks zou dat graag anders zien, die willen een forse reductie van het aantal auto's dat over die route rijdt. Wethouder Van Hooijdonk vindt die wens niet realistisch.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.