RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Utrechtse VVD pissig over stank rioolzuivering Overvecht

UTRECHT - De Utrechtse gemeenteraad is geschrokken over de klachten die er zijn over de rioolwaterzuivering in Overvecht. VVD-raadslid Martijn van Dalen gaf aan 'vrij pissig' te zijn. Hij deed zijn uitspraken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Andere partijen waren geschokt of vonden de bijeenkomst tenenkrommend. De nieuwe rioolwaterzuivering zorgt voor veel stankoverlast bij omwonenden. Die voelen zich al jaren niet gehoord.

De Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) werd digitaal gehouden, via een videoverbinding. Aan het gesprek namen naast omwonenden, ook diverse bestuurders deel, zoals hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zijn waterschap is de eigenaar van de nieuwe rioolwaterzuivering. Verder waren er raadsleden en twee Utrechtse wethouders. Ook de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) nam deel aan het gesprek. Dat is een dienst die valt onder de provincie, maar die werkt voor een aantal gemeentes. De RUD regelt vergunningen en ziet toe op de naleving ervan.

Stank niet te harden
De problemen met de nieuwe rioolwaterzuivering bij het Zandpand ontstonden vier jaar geleden toen die in gebruik werd genomen. Omwonenden klagen sindsdien over een geur die niet te harden is. Karin Luidens woont sinds tien jaar vlak naast het complex: "We schamen ons voor de stank als we bezoek ontvangen. En buiten zitten of slapen met de ramen open is niet te doen." Willem de Boer woont ook in de buurt: "Ik word 's nachts wakker van de stank, dat is een reactie van mijn lijf."

Jansen op de Haar van het waterschap erkent dat er problemen zijn: "In de zomer van 2019 heeft het echt heel erg gestonken, en daar moet ik mijn excuses voor aanbieden." Maar, zo beweert hij, er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Die heeft volgens de HDSR vooral te maken met het inregelen van alle componenten van de zuivering. "De stank is verklaarbaar, maar het is niet goed. We maken gebruik van de meest moderne technologieŽn. Maar er gaan soms dingen anders dan je van te voren had gehoopt."

Geen geduld
Bewoners namen met dat antwoord geen genoegen, ze eisen maatregelen. Eťn daarvan zou kunnen zijn om het complex voor een deel te overkappen, de lucht af te zuigen en dan te zuiveren. Volgens de HDSR is dat overbodig, de voorgestelde zuivering van de lucht wordt al toegepast.

De politiek wil een andere richting op. Zowel BŁlent Isik (PvdA) als Martijn van Dalen (VVD) vinden dat bestuurders van de gemeente, provincie, waterschap en RUD met elkaar om de tafel moeten om een oplossing te vinden. De PvdA geeft de bestuurders nog drie maanden de tijd om dat overleg te starten. De VVD heeft minder geduld en vindt dat er volgende week een start gemaakt moet worden. De bestuurders gaven een zuinig 'ja' op die eis, maar het was duidelijk dat ze er eigenlijk geen zin in hebben, de HDSR moet de stank verhelpen, en daar helpt geen vergadering tegen.

Saillant detail
De hoogheemraad kwam nog wel met een saillant detail. Toen de plannen voor een nieuwe waterzuivering ontwikkeld werden, had de HDSR graag een hele andere locatie elders in de stad gekregen. Jansen op de Haar: "Een waterzuivering in een woonwijk is niet de meeste ideale locatie. Een installatie in de binnenstad zal altijd geur met zich meebrengen, hoe goed je installatie ook is." Maar volgens de hoogheemraad wilde de gemeente niet meewerken aan een andere plek. Het zou namelijk betekenen dat het hele rioolstelstel in de stad zou moeten worden aangepast en dat zou te kostbaar zijn: "Daar zijn we niet uitgekomen." Waar de HDSR naar toe had willen verhuizen werd niet duidelijk.

Het digitale gesprek verliep chaotisch, met mensen die door elkaar spraken. Ook zat er nauwelijks lijn in het gesprek. En er was veel irritatie. Zoals bij Martijn van Dalen (VVD): "Ik ben vrij pissig. De Regionale Uitvoeringsdienst zegt dat er vijf klachten zijn binnengekomen. Maar ik heb hier alleen al kopieŽn van zeven brieven van bewoners aan de RUD." Op die opmerking kwam geen bevredigend antwoord.

Nieuwsgierig
En zowel raadsleden als bewoners waren boos en teleurgesteld dat gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) van de provincie niet aan het debat deelnam. Hij is verantwoordelijk voor de RUD. Hij was uitgenodigd maar zei op het laatste moment af. Vlak voor het eind van het debat meldde hij zich alsnog, en kreeg toen de hoon van de bewoners over zich heen toen hij zei dat hij 'nieuwsgierig was'.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -