RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Woningbouw beperkt mogelijk in Park Schothorst

AMERSFOORT - Woningbouw in Park Schothorst in Amersfoort wordt toegestaan, maar hoeveel huizen er komen en in welke vorm is vooralsnog onduidelijk. Omwonenden en de gemeente gaan daarover de komende tijd in gesprek.

De gemeenteraad stemde vanavond tijdens een gemeenteraadsvergadering in de Prodentfabriek unaniem in met een voorstel waarin bebouwing in het park mogelijk wordt. Dat mag alleen op voorwaarde dat er gekozen wordt voor een vorm die beter aansluit bij de boerderij die er ooit stond, met zo min mogelijk extra verkeer door het park en met minder woningen.

Die voorwaarden komen van het burgerinitiatief Behoud Park Schothorst en is een uitkomst van eerdere gesprekken tussen de gemeente en buurtbewoners die zich verenigd hebben. Vorig jaar werd een plan voor een appartementencomplex met zestig woningen ingetrokken, vanwege gebrek aan draagvlak bij diezelfde omwonenden. Ze vonden de plannen te massaal. Ruim 4000 mensen tekenden een petitie en er kwamen vele honderden bezwaarschriften. Daarop besloot de gemeente om omwonenden beter te betrekken bij de plannen.

Woningbouw centraal
Dat leidt er nu toe dat de gemeente de komende tijd samen optrekt met Behoud Park Schothorst. Beide partijen zitten in dat traject als gelijkwaardige partners aan tafel, waarbij andere belanghebbenden kunnen aanschuiven. De bedoeling is dat hierdoor een breed gedragen plan aan de gemeenteraad wordt voorgesteld waarbij woningbouw mogelijk is, maar geen doel op zich is.

Er werd een felle discussie gevoerd over de wijze waarop met name de fracties van coalitiepartijen D66 de VVD en oppositiepartij CDA omgaan met het burgerinitiatief. Met een aantal amendementen probeerden zij vooraf grip krijgen op de uitkomst van de gesprekken door woningbouw centraal te stellen. De gemeente heeft namelijk de ambitie om jaarlijks duizend woningen te bouwen om het woningtekort tegen te gaan.

Ik vind het een hele kwalijke zaak dat dit burgerinitiatief op voorhand aan banden wordt gelegd"
NoŽlle Sanders, fractievoorzitter Lijst Sanders

"Wij mogen als gemeenteraad iets vinden van dit initiatief en op deze locatie is er een uitgelezen kans om woningen te bouwen", bracht D66-raadslid Dirk-Joost van Hamersveld in. Veel fracties reageerden boos en teleurgesteld. Raadslid Marc Smits van de SP beschuldigde de indieners van de amendementen van volksverlakkerij. "U wilt het initiatief kapot amenderen. Zeg dan: ik stem tegen."

Kritiek
Ook raadslid Jeroen Bulthuis van GroenLinks uitte kritiek op coalitiepartner D66. "Ik sta hier met verbazing te luisteren wat hier gebeurt. Juist D66 zou een burgerinitiatief moeten omarmen." NoŽlle Sanders stapte vorig jaar uit de D66-fractie omdat zij woningbouw in Park Schothorst principieel verkeerd vindt. Ze nam haar zetel mee en ging in haar eentje verder. "Ik vind het een hele kwalijke zaak dat dit burgerinitiatief op voorhand aan banden wordt gelegd."

Tijdens de stemming bleek dat de amendementen niet gesteund werden door andere fracties. Alleen de wens dat het plan er binnen twee jaar moet zijn en het de gemeente niks extra's mag kosten, haalde het wel. Het college is nu aan zet om dit burgerinitiatief tot een goed einde te brengen.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -