Utrechtse oppositie: 'Geld voor stadsboulevard moet naar tunnels in Noordelijke Randweg Utrecht'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Een deel van de Utrechtse oppositie komt morgen met een voorstel om de Westelijke Stadsboulevard voor een groot deel niet aan te leggen. De partijen willen het geld dat daarmee vrijkomt besteden aan tunnels in de Noordelijke Rondweg. Daardoor zou de leefbaarheid in Overvecht toenemen, net als de luchtkwaliteit.
Het plan is bedacht door VVD-er Marijn de Pagter en krijgt steun van onder andere het CDA. De Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU) moet opgewaardeerd worden om de doorstroming te verbeteren. Het Rijk en de provincie hebben voor het project geld ter beschikking gesteld aan de gemeente Utrecht. De weg loopt vanaf de A27 richting de Zuilense Ring, de autoweg naar Maarssen en de A2. De NRU kent drie rotondes. Die zouden plaats moeten maken voor ongelijkvloerse kruisingen. Rijk en provincie financieren bruggen waarmee de Noordelijke Rondweg dus deels verhoogd wordt aangelegd.

Gelijkvloerse kruisingen

De gemeente Utrecht heeft echter liever onderdoorgangen. Daardoor ontstaat er minder overlast in de wijk Overvecht. Maar het geld ontbreekt om alle drie de kruisingen verdiept aan te leggen. Er was voldoende budget voor twee onderdoorgangen. Althans, dat was de gedachte. Recent bleek na herberekeningen dat er op dat project een tekort zal ontstaan van maximaal 94 miljoen euro. Dat komt onder andere doordat de prijzen zijn gestegen.
Het college van B&W, onder aanvoering van GroenLinks en D66 wil nu onderzoeken of het ook mogelijk is om de NRU op te waarderen, maar dan zonder bruggen of tunnels. De VVD ziet die optie niet zitten en twijfelt openlijk of dan het Rijk en de provincie hun financiële bijdrage wel zullen leveren. En dus komt de partij met een alternatief.
De opwaardering van de NRU maakt onderdeel uit van VERDER. Dat zijn afspraken tussen onder andere de gemeente Utrecht, provincie en Rijk over het verbeteren van de bereikbaarheid van stad en regio Utrecht. De partijen kwamen overeen dat er een aantal grote projecten zouden worden uitgevoerd, waarvoor het Rijk aanzienlijke sommen geld beschikbaar heeft gesteld. Ook zou er extra geld beschikbaar komen voor verbetering van de fietsinfrastructuur. Het eerste project was de aanleg van de Uithoflijn, die inmiddels klaar is. Het tweede project was het verbreden van de A27 en de A12 bij Utrecht. Dat behelst onder andere het uitbreiden van de 'Bak van Amelisweerd'. Het derde project is het opwaarderen van de NRU, waardoor de stad een volwaardige ring krijgt. Het college van destijds bestond, net als nu, uit onder andere D66 en GroenLinks. Die partijen hebben destijds ingestemd met het pakket VERDER, waaronder dus de Uithoflijn en de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. En de partijen hebben zich verplicht de NRU op te waarderen.
Daarnaast wil het college een route die dwars door het noorden van de stad loopt verbouwen tot stadsboulevard, de Westelijke Stadsboulevard (WSB). Die route - van de Marnixlaan tot en met de Joseph Haydenlaan - is nu nog grotendeels een vierbaansweg, maar dat moet een tweebaansweg worden. Eerder al werd de 't Goylaan in Hoograven op een dergelijke manier verbouwd. Op die aanpassing was veel kritiek. De VVD wil nu de verbouwing van de WSB voor een groot deel niet uitvoeren. Met name het verminderen van het aan aantal rijbanen moet uit het project.

Wel Fris Alternatief

De VVD wil wel het zogenoemde 'Fris Alternatief' uitvoeren. Dat is een ingrijpende verandering van de Majellaknoop, vlakbij de Douwe Egberts. Daardoor ontstaat ruimte voor een nieuw park en neemt de overlast van autoverkeer af. Ook wil de VVD oversteken op de route makkelijker maken. Met de voorgestelde versobering van de Westelijke Stadsboulevard zou een bedrag van 16 miljoen euro bespaard kunnen worden. Dat geld zou dan naar de NRU moeten gaan. Met een extra bijdrage van Rijk en provincie zijn twee onderdoorgangen dan wel mogelijk. De Pagter dient tijdens de raadsvergadering een zogenoemd amendement in, een wijzigingsvoorstel. Daarbij voegt hij een alternatieve financiële begroting.
Woordvoerster Suzanne Schilderman van collegepartij D66 geeft aan het voorstel van de VVD niet te zien zitten. De plannen voor de aanleg van de WSB zijn klaar om uitgevoerd te gaan worden en de financiering is rond. In haar ogen is het niet aan de bewoners te verkopen als die plannen nu weer worden aangepast.
Donderdag praat de gemeenteraad van Utrecht over de Kaderbrief van het college. Die discussie komt in plaats van het voorgenomen debat over de Voorjaarsnota. Het hele vergaderschema werd in de war geschopt door Corona. Ook de voorgenomen plannen van het college konden na het uitbreken van de pandemie zo de prullenbak in. Daarom wordt er nu pas over de plannen voor 2021 gesproken. De vergadering begint donderdag om 09.30 uur in de ochtend en zal naar verwachting tot diep in de nacht duren. Er komt een groot aantal onderwerpen voorbij, waarbij elke partij zijn eigen stokpaardjes berijdt. Onderdeel van de discussie is het geld dat nodig is voor de WSB en NRU. Andere onderwerpen waarover beslist zal worden zijn cultuur en huisvesting. En er wordt uiteraard ook gepraat over de economische gevolgen voor de stad van de corona-crisis.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.