MER: Ring Utrecht integraal bekijken

REGIO - Bij het onderzoek naar de Ring Utrecht moet niet alleen naar de bereikbaarheid worden gekeken. Leefmilieu, cultuurhistorie en natuur zouden dezelfde positie moeten innemen als mogelijke wegen.
Dat stelt de Commissie MER in een advies aan Rijkswaterstaat, Ministerie van VROM, de provincie en de gemeente Utrecht. Die publiceerden in december een Startnotitie over de bereikbaarheid van de regio en werken nu aan een Milieu Effect Rapportage (MER).
In de MER worden de verschillende opties voor de bereikbaarheid verder uitgewerkt. Dat rapport van de overheden zou in juni van dit jaar moeten verschijnen, waarna de Commissie MER zich over deze rapportage gaat buigen.
De overheid zal daarna een besluit nemen over nader onderzoek naar een of meer van de verschillende opties.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.