Kabinet sluit sociaal akkoord

DEN HAAG - De top van het kabinet en de sociale partners hebben dinsdagavond laat een principe-akkoord gesloten. Het kabinet houdt in het sociaal akkoord vast aan het plan om de pensioenleeftijd op termijn te verhogen naar 67 jaar.
Wel krijgen de sociale partners tot 1 oktober de tijd om alternatieven aan te dragen die evenveel geld opbrengen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius, fel tegenstander van een hogere AOW-leeftijd, kondigde dinsdagavond aan met goede alternatieven te zullen komen, zodat wat haar betreft de AOW-leeftijd ongemoeid
blijft.
Ze denkt daarbij aan het aftoppen van dure hypotheken of het binnenhalen van extra geld via de inkomstenbelasting. "Ik heb het gevoel dat ik het vanavond van tafel heb gekregen."

PENSIOENLEEFTIJD

Ingewijden stellen echter dat het kabinet zijn voornemen tot een hogere pensioenleeftijd zal doorzetten. In het akkoord is verder sprake van het bevriezen van de lonen in de collectieve sector. Ook is afgesproken dat pensioenfondsen meer ruimte krijgen om de komende jaren hun financiële positie te verbeteren.
De top van het kabinet, werkgevers en vakbonden spraken elkaar ongeveer vier uur in het Catshuis. Het kabinet wilde tijdens het overleg steun zoeken voor zijn aanpak van de financiële crisis. Aanvankelijk liep het overleg volgens ingewijden zeer stroef, maar uiteindelijk vonden de partijen elkaar.
De sociale partners wilden na afloop nog niet spreken van een definitief akkoord. Woensdag leggen ze het aan hun eigen achterban voor. Ook de voltallige ministerraad en de coalitiefracties bespreken dan de kabinetsplannen.

BEZUINIGINGEN

De drie coalitiepartijen zijn overeengekomen om vanaf 2011 te bezuinigen, het laatste jaar van deze kabinetsperiode. Naar verluidt wil de coalitie dan ongeveer 5 miljard euro besparen. Harde voorwaarde is wel dat de economie voldoende is aangetrokken. Verder wordt er de komende jaren voor bijna 6 miljard euro extra

geïnvesteerd om de economie te stimuleren.
Het geld gaat onder meer naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid, weg- en waterbouw, duurzame energie en het afschaffen van de vliegtaks. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen legden in de nacht van dinsdag op woensdag de laatste hand aan het pakket crisismaatregelen.
Meer in U Vandaag om 18.00 uur.

Econoom Alex Klein over de noodmaatregelen van het kabinet
Antwoorden op vragen over de noodmaatregelen

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.