Zuid-Holland en Utrecht worden het niet eens over financiële verrekening Vijfheerenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden bestaat officieel sinds 1 januari 2019
Gemeente Vijfheerenlanden bestaat officieel sinds 1 januari 2019 © Gemeente Vijfheerenlanden
VIJFHEERENLANDEN - Ook al bestaat de gemeente Vijfheerenlanden nu al meer dan anderhalf jaar, de administratie van de herindeling is nog niet helemaal afgerond. Dat komt doordat de provincies Utrecht en Zuid-Holland er samen niet uitkomen. Daarom wordt nu de hulp van de minister ingeschakeld.
De nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden ontstond op 1 januari 2019 door de fusie van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik. Die laatste twee behoorden tot 2019 nog tot de provincie Zuid-Holland, maar na de herindeling werd het grondgebied van de provincie Utrecht.

Merwedekanaal

Hoewel de nieuwe gemeente al een tijdje bestaat, is de financiële afwikkeling van de fusie nog altijd niet afgerond. De beide provincies zijn het nog niet op alle vlakken eens. Dat heeft alles te maken met het Merwedekanaal.
Een van de punten waar de provincies het over eens moesten worden was het bepalen van de boekwaarde van het deel van het Merwedekanaal dat van Zuid-Holland aan Utrecht wordt overgedragen. Daar is inmiddels overeenstemming over bereikt: de boekwaarde is vastgesteld op 14,5 miljoen euro.

Geen overeenstemming

Maar waar de provincies het niet over eens worden, is het geld voor het onderhoud van het Merwedekanaal. Het gaat om een afkoopsom van 7,5 miljoen euro. Geld dat onder meer bedoeld is voor het vervangen van de beschoeiing van het Merwedekanaal.
In 2005 kreeg de provincie Zuid-Holland 51,4 miljoen euro voor het onderhoud van het kanaal, in het kader van de decentralisatie van waterstaatswerken. In 2011 werd een deel van dat geld - 14,5 miljoen euro - door Zuid-Holland aan Utrecht betaald omdat beide provincies toen vonden dat een deel van het geld voor Utrecht moest zijn omdat Vianen al sinds 2002 bij Utrecht hoorde.
De 7,5 miljoen euro waar nu over gesproken wordt, is het restant van de totale Rijksafkoopsom. Maar Zuid-Holland vindt dat zij niet dit hele bedrag aan Utrecht hoeft te betalen. Zij zeggen namelijk dat ze al 1,2 miljoen euro voor het beheer van het Merwedekanaal betalen via het provinciefonds. Dit fond is geld wat iedere provincie krijgt van het Rijk. En zijn van mening dat zij, met het bedrag van 7,5 miljoen euro, dubbel betalen voor het onderhoud en beheer van het Merwedekanaal.

Hulp van de minister

Omdat beide provincies er niet uitkomen moet nu de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren, bepalen hoe de verrekening moet gebeuren. Zij moet beslissen hoe de verrekening tussen Utrecht en Zuid-Holland moet zijn voor het deel van het Merwedekanaal dat door de herindeling onder de provincie Utrecht valt.
Zuid-Holland en Utrecht benadrukken dat beide provincies over veel dossiers overeenstemming hebben bereikt over de financiële verrekeningen. Dit dossier zou daarop een uitzondering zijn. Het is nu wachten op een reactie van het ministerie, tot die tijd doen beide provincies geen uitspraak over deze situatie.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.