Bewoners in Amersfoortse wijk Liendert zien woontoren niet zitten

AMERSFOORT - Een groep bewoners in de wijk Liendert in Amersfoort verzet zich tegen hoogbouw die gepland is aan de Zangvogelweg. Ze vinden dat de leefbaarheid extra onder druk komt te staan in een wijk waar toch al problemen spelen.
Door het hekwerk heen kijkt Brian Garman naar de plek waar ooit een ROC-gebouw stond. Er ligt nu een grote stapel zand en stenen. Als alles doorgaat komen er twee woontorens, waarvan er een zestig meter hoog wordt. Garman heeft er geen goed gevoel bij. Hij noemt zichzelf een betrokken bewoner. "In deze wijk zijn mensen vaak niet mondig genoeg om iets te ondernemen", verzucht hij.
Bewoners van de Zangvogelweg in gesprek over de geplande hoogbouw in de straat.
Bewoners van de Zangvogelweg in gesprek over de geplande hoogbouw in de straat. © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
Hij maakt de vergelijking met het Soesterkwartier. Daar kwamen onlangs honderden mensen met succes in actie tegen een plan voor een ontsluitingsweg door groen deel van de wijk. "Hier in Liendert laten mensen het er snel bij zitten en dan gaat de gemeente natuurlijk ook door met het maken van plannen." Samen met 160 andere bewoners diende hij een zienswijze in op het ontwerpbestemmingsplan. Daarin worden zorgen geuit als het gaat om verkeerstoename, leefbaarheid en de "verstening" van de wijk.

Veiligheid

Liendert staat qua sociale veiligheid niet bekend als de beste wijk van Amersfoort. De zorg is dan ook dat een extra toename van het aantal bewoners de problemen alleen maar vergroten. Niet voor niets staat in de zienswijze daarom de oproep om het aantal te bouwen woningen eerlijk te verdelen over de stad. De gemeente heeft de ambitie om jaarlijks duizend woningen te bouwen om het woningtekort tegen te gaan. De bewoners worden in hun oproep gesteund door gemeenteraadsleden. "Niet alles hoeft in Liendert gebouwd te worden", zei raadslid Rob Smulders van de PvdA begin juni tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Een van de woontorens schiet straks zestig meter de lucht in.
Een van de woontorens schiet straks zestig meter de lucht in. © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
Onderwerp van gesprek die avond was een ander woningbouwproject in Liendert-West op het terrein van het voormalige zwembad. Een aantal oplettende bewoners daar kwam al snel in actie waardoor de plannen aangepast werden. Zo stonden in de eerste schetsen nog hoge woontorens ingetekend. Die zijn inmiddels uit het ontwerp gehaald. "Hoe zorgen we dat Liendert een goede wijk wordt?", vroeg raadslid Rutger Dijksterhuis van de ChristenUnie zich tijdens de vergadering af.

Inspraak

"Het wordt ons gewoon door de strot geduwd", vindt Klazien de Vries die al meer dan veertig jaar in de flat woont aan de overkant van bouwlocatie aan de Zangvogelweg. Ze kijkt nu nog uit op een groot stuk groen en de plek waar de woontorens moeten komen. De gemeente organiseerde wel twee informatieavonden waar bewoners langs konden komen. Klazien de Vries was daar ook bij aanwezig. "Het ligt misschien aan mij, maar ik heb daar niet uit begrepen dat het zo groots zou worden." Ze is vastbesloten om door te gaan met protesteren ook al stemde de gemeente vorig jaar al in met de plannen.
Reportage over de woontorens in Liendert.
Rutger Dijksterhuis van coalitiepartij ChristenUnie denkt dat het belangrijk is dat inspraaktrajecten meer maatwerk worden. "Als gemeenteraad proberen we daar ook meer oog voor te hebben. In een buurt als deze zul je meer actief naar de mensen toe moeten stappen." Projectontwikkelaar Kees van Loon van vastgoedbedrijf Profund vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn geweest om mee te praten. "Tijdens de inspraakavond op het gemeentehuis zaten we in de grote vergaderzaal, maar er kwam niemand uit de wijk met kritiek."
Na het zomerreces hopen de bewoners, die zich verenigd hebben in het actiecomité Bezorgd Liendert, alsnog met de gemeente om de tafel te aan. "We snappen echt wel dat er woningen moeten komen", zegt Brian Garman, "maar dan wel laagbouw."