Dorpshuizen Vijfheerenlanden geliefd maar prijzig

MEERKERK - Hoe belangrijk zijn dorpshuizen in de plattelandsgemeente Vijfheerenlanden? Lokale politici discussiëren vanavond over die vraag in een commissievergadering. In Vijfheerenlanden zijn ruim twintig dorpshuizen. Volgens veel inwoners moet dat zo blijven, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Gevarenzone

"Wij zitten in de gevarenzone", vertelt Coby de Vaal. Samen met haar man runt ze Het Gebouw in Lexmond, een klein buurthuis waar - zeker in coronatijd - slechts een handjevol mensen komt. "We hadden altijd een koffieochtend met senioren", vertelt De Vaal, "maar velen durven het niet meer aan." Een paar keer per week verzamelt er nu nog een wandelclub.
Toch vindt De Vaal het voortbestaan het buurthuis belangrijk. Het officiële dorpshuis van Lexmond bevindt zich aan de rand van het dorp. "Iemand die achter een rollator loopt, kan daar niet komen", zegt De Vaal. "Wij zitten midden in het dorp." Bovendien kost een kopje koffie in Het Gebouw slechts 50 cent, zodat ook inwoners met een smalle beurs er gebruik van kunnen maken.
Als je in een klein dorp woont, dan is een dorpshuis vaak het centrum van de gemeente.
Martine Visser, CDA-raadslid

Weinig te doen

"Mensen moeten ergens samen kunnen komen", zegt Martine Visser. Ze is raadslid voor het CDA, groot voorstander van dorpshuizen in Vijfheerenlanden. Het gebied bestaat uit veel kleine kernen, waar soms weinig te doen is. "Als je in een klein dorp woont, dan is een dorpshuis vaak het centrum van de gemeente."
Het behouden van alle dorpshuizen en wijkgebouwen kost de gemeente echter geld. Sommige dorpshuizen redden het zonder subsidie, maar veel hebben steun nodig om het hoofd boven water te houden. Daarnaast is een deel van de gebouwen in bezit van de gemeente, waardoor die moet betalen voor bijvoorbeeld verzekeringen, energiekosten en onderhoud.

Slecht geïsoleerd

Wanneer een pand gedateerd is en niet meer gerenoveerd kan worden, moet de gemeente in die gevallen bovendien betalen voor een nieuw gebouw. In Leerbroek zorgde dat eerder al voor discussie. Een tegenvaller van 1,7 miljoen euro weerhield de gemeenteraad er uiteindelijk niet van om de nieuwbouw van dorpshuis De Schakel door te laten gaan.
Als we onze kop maar boven water kunnen houden.
Coby de Vaal, beheerder Het Gebouw
Op dit moment is vooral duurzaamheid een aandachtspunt. Zeker zes gemeentelijke dorpshuizen moeten energiezuiniger worden. De verouderde panden zijn vaak slecht geïsoleerd en zijn 's winters bijvoorbeeld moeilijk te verwarmen. "De vraag is dan: is het de moeite waard om het op te knappen of gaan we het anders oplossen?", zegt raadslid Visser daarover.
In het coalitieakkoord van Vijfheerenlanden stond al geschreven: "Dorps- en buurthuizen voorzien in een sociale functie." Wel benadrukt Visser dat er kritisch gekeken gaat worden naar de financiën. "We zullen ons sterk maken voor het behoud van alle faciliteiten, maar niet tegen elke prijs. Wat ons betreft zijn mensen belangrijker dan stenen."

'Hartstikke spannend'

Coby de Vaal van Het Gebouw in Lexmond noemt de vergadering van vanavond desondanks 'hartstikke spannend'. Ze hoopt op een relatief bescheiden duizend euro subsidie per jaar om haar buurthuis open te kunnen houden. "Het gaat om het dorpsgebeuren. Als we onze kop maar boven het water kunnen houden, dan is het goed", besluit ze.
Vanavond wordt er overigens nog geen besluit genomen. Het gaat om een opiniërende vergadering. De komende tijd zal het onderwerp nog vaker op de agenda van de gemeente Vijfheerenlanden verschijnen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.