RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Provincie akkoord met extra zonnepanelen en windmolens, peiling naar kernenergie


PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht steunt de grootschalige bouw van tientallen nieuwe zonnepanelen en windmolens in de regio. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vanavond mee ingestemd. Ook komt er een inventarisatie naar welke gemeentes enthousiast zijn over kernenergie.

De provinciepolitiek onderstreept daarmee de plannen van alle Utrechtse gemeenten om te voldoen aan de regionale uitvoering van het klimaatakkoord. Het doel is om in het jaar 2030 ongeveer de helft van de energie in de provincie duurzaam op te wekken met extra windmolens en zonnepanelen.


Waar deze precies in onze regio moeten komen is nog niet bekend, omdat het conceptplannen zijn. Over locaties gaan samenwerkingsverbanden van gemeentes, de U16, de regio Amersfoort en de regio FoodValley, binnenkort met elkaar in conclaaf. Ook worden bewoners benaderd om mee te praten of bezwaar te maken.

Sommige regio's hebben wel een denkrichting meegegeven. Zo is het streven om vooral langs snelwegen, spoorwegen en kanalen windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Maar ook locaties als natuurgebieden behoren tot de zoeklocaties in deze zogeheten Regionale Energie Strategie (RES).

Kernenergie
Kernenergie is geen onderdeel van het grootschalige energieplan. Toch willen VVD, Forum voor Democratie, CDA en 50PLUS onderzoeken of er gemeentes oren hebben naar de opwekking met behulp van kernreactoren op de lange termijn. Een voorstel voor onderzoek naar kernernergie kreeg een nipte meerderheid doordat de PvdA met 2 zetels voor en 2 zetels tegen stemden.


Ook vanuit Den Haag wordt kernenergie steeds serieuzer genomen. Minister Wiebes schreef vandaag aan de Tweede Kamer een brief over een onderzoek waaruit blijkt dat nucleaire energie niet duurder is dan opwekking via wind of zon. Tijdens de politieke beschouwingen werd een motie van Klaas Dijkhoff (VVD) voor onderzoek naar kernenergie ook al gesteund.

Bemoeienis
Tijdens het debat op het provinciehuis was het ook de vraag in hoeverre de provincie zich moet bemoeien met de concept wind- en zonnepanelenplannen van de gemeentes. Een wethouder duurzaamheid hakt uiteindelijk de knoop door wat de exacte locatie gaat worden. Oppositiepartij VVD wilde weten wat de 'inspanningsverplichting' betekent die milieu-gedeputeerde Huib van Essen in het Statenvoorstel had geschreven.

"Dit voelt meer als een dreigement om lagere overheden te besturen en te overrulen", aldus Statenlid Dop van Ulzen. Ze is bang dat zodra de gemeentes er niet uitkomen de provincie nu al te veel over de schouders mee gaat kijken.

Volgens Van Essen is dat niet een goede uitleg van de rol van de provincie. "Als we dat niet zouden doen, dan denkt de gemeente: 'wij committeren ons aan de plannen, maar wat kan ik dan van de provincie verwachten?' Dat is ook wat ik terughoor van de bestuurstafels (de wethouders, red.)."

De VVD'er kan zich daar niet in vinden en stelde voor om de inspanningsverplichting uit het voorstel te schrappen. "Als de inspanningsverplichting der mate weinig betekent: haal het er dan uit." De partij kreeg daar geen meerderheid voor. De Statenfractie van de VVD stemde uiteindelijk tegen het complete voorstel van Van Essen en de energieplannen van de gemeenten.

Participatie
Vanuit de politiek waren er ook zorgen over de betrokkenheid van omwonenden. Het verleden leert dat windmolenprojecten en zonneweides vaak op heftig verzet stuiten. Gisteren werd bijvoorbeeld de kritiek over een weiland vol panelen bij Cothen in de wind geslagen. Het voorbeeld keerde samen met tal van andere ervaringen regelmatig terug in het debat.

Van Essen verzekerde dat er genoeg momenten zijn om in te spreken, maar dat gaat vaak makkelijker als de plannen wat concreter zijn dan nu. "De gemeente zal daarin wel het eerste aanspreekpunt zijn", aldus de gedeputeerde. "De provincie zal vooral helpen met ondersteuning."


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -