RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Woudenberg moet fors ingrijpen vanwege begrotingstekort

WOUDENBERG - Woudenberg staat aan de vooravond van forse bezuinigen. Bij onveranderd beleid en zonder een aanzienlijke en structurele verhoging van de inkomsten, komt de gemeente veel geld tekort. In 2021 is dat een bedrag van ruim een miljoen euro. Voor 2022 tot en met 2024 verwacht Woudenberg jaarlijks een tekort van 9 tot 9,5 ton.

Het Rijk zegt wel extra geld toe, maar dit is een eenmalig bedrag en biedt volgens de gemeente geen oplossing voor het meerjarige tekort. Wethouder Vlam van FinanciŽn: "Dit vraagt om vergaande maatregelen. Als eerste zetten we in op extra geld vanuit het Rijk. En als dat niet voldoende is, starten we een zogenoemde bezuinigingsdialoog. Als deze maatregelen niet genoeg opbrengen, komt een verhoging van gemeentelijke belastingen in beeld. Dit zijn ingrijpende maatregelen die de inwoners en ondernemers van Woudenberg raken. Maar als er minder in de gemeentelijke portemonnee binnenkomt dan er uit gaat, moet je dit weer in balans brengen."

Volgens Woudenberg zijn de maatregelen nodig om de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren en het voorzieningenniveau voor de inwoners stand houden. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben financiŽle problemen door corona, benadrukt de wethouder. "Juist in deze tijd waarin je als gemeente wilt investeren in economisch herstel en zorg en ondersteuning voor inwoners, hebben gemeenten onvoldoende middelen om hier extra op in te zetten."

Minder geld
Woudenberg gaat vooral minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Ook is er geen zicht op structureel meer geld vanuit het Rijk om de stijgende zorgkosten van de gemeente te bekostigen. De inkomsten voor de uitvoering van taken in het sociaal domein zijn daarnaast niet in balans met de uitgaven.

"Het is reŽel om te aan te nemen dat de zorgkosten alleen al door loon- en prijsindexeringen de komende jaren verder blijven stijgen. De steeds verdere stijging van de zorgkosten is onhoudbaar en de manier waarop de zorg nu is georganiseerd kost teveel en moet anders en beter." Daarnaast stelt het college voor om te bezuinigen op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente.

OZB
Op het voorzieningenniveau van de gemeente hoeft minder bezuinigd te worden door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), stelt de gemeente. Zo dragen alle inwoners en bedrijven in 2021 bij aan het in stand houden van de Woudenbergse voorzieningen. Het college stelt voor de OZB te verhogen met 8,5 procent, bovenop de al ingeboekte verhoging van de inflatiecorrectie van 1,5 procent.

De verwachting is dat na de Tweede Kamerverkiezingen in maart het nieuwe kabinet een besluit zal nemen over extra geld voor gemeenten. De begroting en de maatregelen om het tekort te dekken worden op 6 en 13 oktober tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de aula bij de begraafplaats. De gemeenteraad neemt vervolgens in de raadsvergadering van 28 oktober een besluit.


Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -