Inwoners Bunnik opnieuw rijkste van Utrecht, hoe scoort jouw gemeente?

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT/BUNNIK - Bunnik was vorig jaar opnieuw de rijkste gemeente in de provincie Utrecht. Een doorsnee huishouden daar bezat in 2019 230.500 euro, aanzienlijk hoger dan een standaard Utrechts huishouden. In onze provincie beschikt de helft van alle huishoudens over minimaal 71.100 euro.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vermogen is volgens het CBS de optelsom van bezittingen als bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning of onderneming zit. Eventuele schulden worden er vanaf getrokken. Het bureau zette op een rij hoe hoog het bedrag is waarover de helft van de huishoudens in een gemeente minimaal beschikt (het mediaan vermogen).
Bloemendaal (381.000 euro in 2019) is al jaren de rijkste gemeente van Nederland. Bunnik staat in de landelijke top-10. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens steeg met 12.000 euro tot 49.800 euro. Dat is vooral te danken aan de stijging van de waarde van huizen. Iets meer dan de helft van de huishoudens had in 2019 een eigen woning.
De hoogte van het eigen vermogen is zeer afhankelijk van iemands levensfase. Huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar hebben nauwelijks vermogen en de hoogste vermogens bevinden zich bij de 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld.
De huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Rotterdam is het armst met een doorsnee vermogen van ruim 6.000 euro. In Utrecht is dat 17.800 euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben vaak weinig vermogen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.